Tavoitteet2117

Perinneyhdistyksen tarkoituksena on
– vaalia koululaiva Suomen Joutsenen valtameripurjehduksilla vuosina 1931-1939 palvelleiden merisotilaiden muistoa ja heidän luomiaan purjelaivaperinteitä ja välittää niitä nuoremmille sukupolville,
– vaalia perinneyhdistyksen perinnealuksen Suomen Joutsenen historiaa sen koko eliniän ajalta ja
– tukea mahdollisuuksien mukaan Turun kaupunkia ja Forum Marinum -säätiötä Suomen Joutsenen säilyttämisessä museolaivana.

Tarkoitustaan perinneyhdistys toteuttaa
– keräämällä ja tallentamalla Suomen Joutseneen ja sen valtameripurjehduksiin liittyvää aineistoa,
– jakamalla jäsenilleen ja yleisölle museolaiva Suomen Joutsenella tai muissa sopivissa tilaisuuksissa tietoja Suomen Joutsenen matkoista, laivan ominaisuuksista, navigoinnista ja manoveerauksesta, henkilöstöstä ja sen kouluttamisesta, työstä ja elämästä purjelaivalla pitkän purjehduksen aikana,
– tutkimalla ja mahdollisuuksien mukaan tukemalla tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa Suomen Joutsenesta sekä sen ja sen henkilöstön merkityksestä maamme ja sen teollisuustuotteiden tunnetuksi tekemisessä kaukomaille aikana, jolloin purjelaiva oli jo harvinainen näky,
– tukemalla Turun kaupunkia Suomen Joutsenen ylläpitämisessä museolaivana antamalla tai hankkimalla mahdollisuuksien mukaan tietoja ja osaamista aluksen ylläpitoon liittyvien tai historiallisten asioiden selvittämiseksi.

Perinneyhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö.