Elinkaari

 

7.8.1902 Kolmimastoinen purjelaiva lasketaan vesille ja se saa nimen ”LAËNNEC” (ranskalainen lääkäri Rene Théophile Hyasinte Laënnec, 1781-1826, professori Pariisissa, stetoskoopin keksijä), Chant. & Atel de St. Nazairen telakka, rakennuttaja Société Anonyme des Armanteurs Nantais, Nantes.

USA:n valtion omistuksessa 1917-1919.

1902-20 ”LAÊNNEC” tekee kaikkiaan 15 Atlantin ylittävää matkaa.
1920 Uusi omistaja Compagnie Plisson.
1922 Uusi omistaja H. H. Schmidt & Co, Hampuri, aluksesta kauppalaivaston koululaiva, uusi nimi ”OLDENBURG” (Oldenburgin suurruhtinaskunta, joka pohjoisessa rajoittui Pohjanmereen, pääkaupunki Hunte-joen varella sijaitseva Oldenburg).
1928 Uusi omistaja Seefart Segelschiffs-Reederei G.m.b.H., Hampuri.
1922-29 Oldenburg tekee kaikkiaan kahdeksan Atlantin ylittävää matkaa.
1930 Suomen valtio ostaa aluksen; uudeksi nimeksi alus saa ”SUOMEN JOUTSEN” ja alus peruskorjataan Uudenkaupungin telakalla koululaivaksi (Bornholmin meritaistelussa 7.7.1565 ”Finska Svan” -niminen ruotsalaisten sotalaiva vaikutti ratkaisevalla tavalla siihen, että taistelu kääntyi suomalaisen Klaus Kristerinpoika Hornin johtaman Ruotsin laivaston voitoksi).
1931-39 ”SUOMEN JOUTSEN” tekee Suomen laivaston koululaivana yhteensä kahdeksan koulutuspurjehdusta maailman merillä. Matkoilla sai koulutusta erilaisilla kursseilla ja oppijaksoilla yhteensä 656 oppilasta, joten matkojen vaikutus laivastomme koulutustasoon oli suuri. Kolmella matkalla oli mukana Suomen teollisuutemme vientinäyttely joka omalta osaltaan lisäsi maamme tunnettavuutta ulkomailla.
1939-48 Alus toimii talvi- ja jatkosodan aikana saaristossa mm. sukellusveneiden ja moottoritorpedoveneiden emälaivana ja raivauskaudella miinanraivaajien tukikohtana mm. Suur-Tytärsaaren, Utön ja Ahvenanmaan vesillä.
1949-55 ”SUOMEN JOUTSEN” tekee kuusi yhdestä päivästä kahteen viikkoon kestävää koulutus- ja edustuspurjehdusta Itämerellä ja toimii emälaivana erilaisissa harjoituksissa.
1956-59 1956-59 Porkkalan luovutuksen jälkeen alusta käytetään Upinniemen laituriin sijoitettuna asunto- ja varasto- aluksena.
1959 Tehdään päätös aluksen sijoittamisesta Turkuun merimiesammattikouluksi (omistaja ammattikasvatushallitus). Alus hinataan Turkuun ja se peruskorjataan uutta tehtäväänsä varten.
1961 ”SUOMEN JOUTSEN” aloittaa Merimiesammattikouluna.
1988 Merimiesammattikoulu lopettaa aluksella. Koulusta valmistui eri kursseilla yhteensä 3709 oppilasta. Alus siirtyy ruotsinkielisen merenkulkuoppilaitoksen hallintaan.
1991 Aluksen omistajaksi tulee Turun kaupunki, aluksesta tulee museolaiva (haltija maakuntamuseo).
1999 Aluksen haltijaksi tulee merikeskus FORUM MARINUM.