Suomen Joutsen sodassa – Lisätietosivu

 

KIRJAUKSIA SOTAPÄIVÄKIRJOISSA

VUONNA 1941
Rannikkolaivaston sotapäiväkirjojen 21422 ja 21423 mukaiset SiirHAs:n sijoituspaikat olivat
Degerby 25.6.-2.7.41
Ölmoshemviken 3.7. – 19.7.41
Högsåra 19.7. klo 23.10-20.7.41 klo 21.00
Korppoo 21.7. klo 05.20 -7.9.41 klo 11.20
Attu (Mielisholm) 7.9. klo 19.47 -19.9.41 klo 15.45
Högsåra 19.9. klo 19.30 -29.9.41 klo 08.10
Ölmoshemviken 29.9.41klo 10.43 -20.10.41 klo 08.10
Högsåra 20.10. klo 10.20 (Keisarin lahti)-24.10.41 klo 09.05
Naantali 24.10. klo 15.40 – 30.12.1941
31.10 (RL=kuten aiemmin) – 1.11.41 – 5.11.41 – 15.11.41 – 16.11.41 – 20.11.41 – 24.11.41 – 27.11.41 – 4.12.41 – 6.12.41 – 9.12.41 – 21.12.41 – 30.12.41

30.12.1941 kertoo RL SPK, että RL lopetti liikehtimisen ja sotapäiväkirjan pidon. Aluksista kerrotaan niiden sijoittumiset miehittämättöminä pl psl V – SJ:ta ei siinä enää mainita.
Vuoden 1942 alussa 15.5.42 saakka, jolloin RL:n SPK:n pito lopetettiin, Huoltoasemasta ei ole siinä merkintöjä.

VUONNA 1943
2.5.43/11.00 Hin 761 ja Yrsa tuoneet Suomen Joutsenen Turusta Etelä-Satamaan Hel.LA:n merenkulkutston stpvk 7134 sivu 28
3.5.43 0730 Hin 761 ja Yrsa siirtäneet Suomen Joutsenen telakkaan (7134, sivu 29)
4.5.42 1200 A 61 ollut Suomen Joutsenen kuljetustehtävissä (7134 sivu 30)
10.5.4315.35 A-60 kuljettanut Suomen Joutsenen naamioimisverkkoja Allastelakkaan. (7134 s 36)
11.5.43 1700 A-61 ollut Suomen Joutsenen muonankuljetuksessa (7134 s 37)
14.5.43 1300 A-60 ollut Suomen Joutsenen muonankuljetuksessa (7134 s 40)
17.5.43 Melkki kuljettanut torpedon osia Suomenlinnaan (7134 s 42)
25.5.43 0900 Susisaari ja Hin 763 siirtämään Suomen Joutsenen allastelakasta LA:lle sekä avustamaan Maalilautan ulos ottoa allastelakasta (7134 s 50)
25.5.43 1505 HelLA 1 siirtänyt pr.P.73 Suomen Joutsenen kylkeen (7134 s 51)

5.6.43 1400 HelLA 1 ollut tyhjentämässä Suomen Joutsenen vesitankit (7130 s 8)
7.6.43 1130 HelLA 1 ja Susisaari sekä La 151 avustaneet Suomen Joutsenta LA:lta Suomenlinnan Sairaalasaaren rantaan (7130 s 10)
7.6.43 1700 Melkki ollut Mtv-os käytössä kuljetuksessa LA – Suomen Joutsen – takaisin (7130 s 10)
8.6.43 1100 A-60 ollut Mtv.os:n käytössä LA – Suomen Joutsen ja takaisin (7130 s 11)
8.6.43 1400 Melkki ollut Suomen Joutsenen käytössä tarvikkeiden kuljetuksessa (7130 s 11)
9.6.43 0800 Susisaari lähtenyt siirtämään pr P.73 Suomen Joutsenen luota Tykistölahteen (7130 s 12)
9.6.43 1600 Taipale tehnyt kuljetusmatkan Suomen Joutsenen luokse (7130 s 12)
12.6.43 1000 Aug Ehrensvärd siirtänyt Jymyn satamassa (7130 s 13)
22.6.43 0800 Sorja ollut kapt Mantuan (?) käytössä Suomen Joutsenella (7130 s 19)
22.6.43 1100 Taipale siirtänyt pr Rosenlev 4 Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 19)
2.7.43 0800 Melkki siirtänyt mtv. Jyryn LA:ssa (7130 s 24)
2.7.43 1600 Tarkastuskäynti Kaupungin telakalla Ruoholahdessa H-4 ja pikavene tarkastettu. (7130 s 24)
4.7.43 0800 HelLA 1 siirtänyt kaapelipr K.A. 2:sen Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 25)
6.7.43 2100 Aug Ehrensvärd Mtv.os:ston nopean maalin hinaukseen Isosaaren luona (7130 s 26)
12.7.43 2100 Aug. Ehrensvärd ollut nopean maalin hinauksessa Mtv.veneiden ammunnoissa (7130 s 29)
17.7.43 1300 Melkki hakenut mtv. Syöksyn Suomenlinnasta (7130 s 32)
17.7.43 1850 A-61 kuljettanut Mas 527 Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 32)
18.7.43 1000 Sorja kom.kapt Peuranheimon käytössä Vallisaaressa v. Döbelnille (7130 s 33)
19.7.43 0700 Tahti ollut Mtv.os:n käytössä amiraali Raholan tarkastuksen aikana (7130 s 33)
19.7.43 1100 A-60 kuljettanut Mtv.os:n miehistön ruokailuun Suomen Joutsenelle (7130 s 33)
19.7.43 1600-2000 Melkki ja HelLA 1 hinanneet 2 mtvenettä Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 33)
19.7.43 2000 A-60 ollut siirtämässä mtveneitä Suomen Joutsenen kyljessä (7130 s 33)
20.7.43 0645 Melkki hakenut 2 Mtvenettä Suomen Joutsenen luota (7130 s 34)
20.7.43 1100-1230 A-60 kuljettanut Mtv-os. miehistön ruokailuun Suomen Joutsenelle (7130 s 34)
20.7.43 1600 A-60 hinannut Mtveneen Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 34)
20.7.43 2000 Melkki suorittanut 1 mtveneen hinauksen Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 34)
21.7.43 0600 Melkki hakenut 2 mtvenettä Suomen Joutsenen luota LA:lle (7130 s 34)
21.7.43 1615 ja 2000 Aug. Ehrensvärd siirtänyt Mtveneitä LA:lta Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 34)
22.7.43 0600 Melkki hakenut 2 mtvenettä Suomen Joutsenelta LA:lle (7130 s 35)
22.07.43 1700 Melkki siirtänyt 2 mtvenettä Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 35)
23.7.43 0630 Melkki hakenut Mtveneet Suomen Joutsenelta LA:lle (7130 s 36)
23.7.43 0830 Melkki siirtänyt mtv. Syöksyn Verstaslahteen Suomenlinnassa (7130 s 36)
23.7.43 1050-1230 Aug. Ehrensvärd kuljettanut Mtv os:ston miehistön ruokailuun Suomen Joutsenelle (7130 s 36)
23.7.43 1400 A-60 suorittanut Mtv-os saunakuljetuksia (7130 s 36)
23.7.43 1830 Melkki siirtänyt MTv eitä LA:lta Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 36)
24.7.43 0600 Fiskars I siirtänyt Mtv eitä Suomen Joutsenen luota LA:lle (7130 s 37)
24.7.43 1100-1230 Melkki kuljettanut Mtv-os:n miehet ruokailuun (7130 s 37)
24.7.43 1300-2410 A-60 ollut Mtv.os upseerien käytössä väyläajossa isässä (7130 s 37)
24.7.43 1500 Melkki ollut Melkin vuorolla ja siirtänyt pr. P 75 satamassa sekä Mtveneitä Suomen Joutsenen kylkeen. (7130 s 37)
25.7.43 1045 A-60 asetettu Mtv.os. upseereiden käyttöön väyläajoa varten (7130 s 38)
25.7.43 1045 Aug. Ehrensvärd kuljettanut Mtvos miehistön ruokailuun. (7130 s 38)
26.7.43 1000 Aug Ehrensvärd suorittanut Mtv:eiden hinauksia Suomen Joutsenelta LA:lle (7130 s 38)
26.7.43 1100-1230 A-61 kuljettanut Mtv.osaston miehistön ruokailuun (7130 s 38)
26.7.43 1300 Hin Taipale asetettu Mtv.eiden käyttöön hinausmatkalle Uuraaseen (7130 s 38)
26.7.43 1500 Kom.kapt. Peuranheimo suoritti tutkimuksia Mtveneiden vartioimisasioissa 14.7.43
26.7.43 1800 Melkki ollut siirtämässä veneitä Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 38)
26.7.43 1945 Mv. tahti ollut kom.kapt. Peuranheimon käytössä Vallisaaressa E/l Döbelnillä (7130 s 39)
26.7.43 2355 Mv. Tahti kuljettanut kom.kapt, peuranheimon EL Döbelnille (7130 s 39)
27.7.43 0630 Melkki hakenut Mtv.eet Suomen Joutsenelta (7130 s 39)
27.7.43 1400 Kom.kapt, Peuranheimo tutkinut mtv:eiden vartioinnin järjestelyä LA:ssa kesä-heinäkuun aikana 1943 (7130 s 40)
27.7.43 1700 Aug Ehrensvärd määrätty siirtämään 2 mtv eitä Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 40)
28.7.43 0630 El. Döbeln saapui kattilanpuhdistukseen T-laiturin päähän ja LA2 + 4 mv .r, korjauksiin viikoksi (7130 s 40)
28.7.43 0630 Melkki hakenut 2 Mtv:ttä Suomen Joutsenelta LA:lle (7130 s 40)
28.7.43 1100-1230 A-61 suorittanut Mtveneiden miehistön ruokailuvuorot (7130 s 41)
28.7.43 1630 Melkki siirtämään Mtveneitä Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 41)
29.7.43 0630 Melkki siirtänyt Mtveneen Suomen Joutsenelta LA:lle ja lähtenyt sen jälkeen suorittamaan Melkin työläisvuoron (7130 s 42)
29.7.43 0915 A-60 ollut Mtv.os kuljetuksessa Kuningassaaressa (7130 s 42)
29.7.43 1630 Aug Ehrensvärd siirtänyt 1 mtveneen Suomen Joutsenen kylkeen (7130 s 42)
30.7.43 0800-0930 Melkki ollut asetoimiston käytössä maalinhinauskaluston kuljetuksessa ja lähtenyt Melkkiin hakemaan Mtvosaston sumupönttöjä. Melkki siirtänyt Mtveneen Suomen Joutsenelta LA:lle (7130 s 43)
30.7.43 1100-1230 Aug Ehrensvärd suorittanut miehistön ruokailuajot LA – Suomen Joutsen – LA (7130 s 43)
30.7.43 1630 Aug Ehrensvärd siirtänyt Mtveneet Suomen Joutsenen luokse (7130 s 43)
31.7.43 0700 Melkki hakenut Mtveneet Suomen Joutsenelta – LA:lle (7130 s 43)
31.7.43 1100-1230 A-60 ollut MTV osaston miehistön käytössä LA – Suomen Joutsen – LA (7130 s 43)
31 .7.43 1400 A-61 suorittanut Mtveneiden hinauksen Suomen Joutsenelle (7130 s 43)
2.8.43 1115-1230 A-60 Mtv-os:n miehistön kuljetukseen LA – Suomen Joutsen – LA (7131 s 3)
2.8.43 1630 Melkki siirtänyt Mtveneet Suomen Joutsenen kylkeen (7131 s 3)
3.8.43 0700 HelLA 1 lähtenyt hinaamaan mt-veneitä Uuraaseen. Lähtö viivästyi (7131 s 4)
3.8.43 1600 HellA 1 lähtenyt hinaamaan mt-veneitä Uuraaseen (7131 s 4) 4.8.43 0630 Melkki hinannut mtv:n Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 4)
4.8.43 1600 A-61 hinannut mtv:n Suomenlinnaan (7131 s 4)
5.8.43 0630 Melkki hakenut mtv:n Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 5)
5.8.43 1520 Melkki suorittanut Melkin vuoron ja hinannut sen jälkeen mtv:n Suomenlinnaan (7131 s 5)
6.8.43 0630 Melkki suorittanut Melkin vuoron ja hinannut sen jälkeen mtv:n Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 5)
6.8.43 1630 Melkki hinannut mtv:n Suomenlinnaan (7131 s 5)
7.8.43 0615 Melkki hinannut Mtv:n Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 6)
7.8.43 1000 LA 58 vienyt 9 mtv.os:n miestä Suomenlinnaan (7131 s 6)
9.8.43 1630 Melkki hinannut mtv. Jyskyn Suomenlinnaan (7131 s 7)
10.8.43 0630 Melkki hinannut mtv. Jyskyn Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 7)
10.8.43 0800 Melkki hinannut mtv. Häijyn Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 7)
10.8.43 1800 Melkki hinannut mtv. Syöksyn Suomenlinnaan (7131 s 7)
12.8.43 0630 Melkki hinannut mtv:t Suomenlinnasta LA:lle (7131 s 9)
12.8.43 1630 Melkki hinasi 1 mtv:n Suomenlinnaan (7131 s 9)
13.8.43 0630 Melkki nouti Suomenlinnasta 1 mtv:n laivastoasemalle (7131 s 10)
13.8.43 1600 HelLA 1 hinasi mtv. Vihurin Suomenlinnaan (7131 s 10)
14.8.43 0630 Melkki hinasi mtv. Vihurin Suomenlinnasta laivastoasemalle (7131 s 10)
14.8.43 1630 Melkki hinasi 1 mtv:n Suomenlinnaan ja proomu Johannes II:n katajanokalta laivastoasemalle (7131 s 10)
16.8.43 0630 Melkki hinasi mtv:n Suomenlinnasta laivastoasemalle(7131 s 11)
16.8.43 1320 Susisaari tuli taas korjausten jälkeen ajokuntoon. Määräsin sen valmistautumaan hinaamaan mtv. Tyrskyn Uuraaseen, mutta klo 15.30 Tyrsky sai vuodon koeajossa ja matka täytyi peruuttaa. Susisaari auttoi pumppaamisessa ja hinasi veneen nostokurjen luo (7131 s 11)
17.8.43 0700 Melkki hinasi mtv:n Suomenlinnasta laivastoasemalle (7131 s 12)
18.8.43 0930 Melkki siirsi mtv. Tyrskyn Amiraalilahdesta rullatelakalle (7131 s 13)
18.8.43 1800 Melkki hinasi mtv:n T-laiturista Suomenlinnaan (7131 s 13)
19.8.43 0630 A-61 hinasi mtv. Nuolen Suomenlinnasta laivastoasemalle (7131 s 14)
19.8.43 1630 Melkki hinasi mtv. Vihurin laivastoasemalta Suomenlinnaan (7131 s 14)
20.8.43 0630 Melkki hinasi mtv. Vihurin Suomenlinnasta laivastoasemalle (7131 s 14)
20.8.43 1130 LA 58 vei 6 mtv.os:n miestä Suomenlinnaan (7131 s 14)
20.8.43 1630 Melkki hinasi mtv. Nuolen Suomenlinnaan (7131 s 14)
(Stpvkirjan 7131 pitäjä muuttuu ja merkinnät harvenevat – 15.9.43 tienoilla ei erityistä)
6.2.1944 2035 Upotettiin ”Melkki” ja ”Rosenlev 4” (7131 s 16)
2.9.1943 MtvOs:n pääll sai LE:lta määräyksen, että luutn. Sandholm siirretään saatt Uiskon päälliköksi ja El SJ:n päälliköksi on määrätty luutn. Hellstén. Kom ilmoitti tämän Luutn. Sandholmille ja antoi luovutusmääräyksen. MtvLv:n esikunnan stpvk 18808 s 15.
– tähän mennessä 1943 ei mainintaa SJ:sta
Lokakuu 1943 – Ahvenanmaa, suv emälaiva (Sisun ajettua miinaan), Suk.häl
1943 SuvLv:n emälaiva Suomen Joutsen Laivat puuta … s 129
Tiedot SuvLv:n spvk 23431 s 8-10
13.9.1943 klo 13.16 EL Sisun alla räjähti mg-miina
14.9.1943 Meriv E antoi käskyn, että Suomen Joutsen otettava SuvLv:n emälaivaksi Sisun tilalle (sama käsky näkyy Meriv.E:n stpvk:ssa 14.9.1943 Meriv.E antoi sanoman Aseosastolle Js. Sisun konetykkiaseistuksen siirrosta Suomen Joutseneen (Meriv.E;n stpvk 18710 s 693)
15.9.43 klo 1644 MtvOs:n kom sai LE:lta tietää että: ”osaston on luovutettava el. Suomen Joutsen Suv.Lv:n emälaivaksi. Jotta saisin henkilökunnalle järjestetyt olot Helsingissä korjauksessa olon ajaksi, pyysin kk (?) –sanomalla LE:n toimenpiteitä, että Hel.LA luovuttaisi heti Merikasarmin alakerran mtv-osaston käyttöön sekä majoitus- että varastotarkoituksiin. Vain myönteisessä tapauksessa osasto voisi luovuttaa el. Suomen Joutsenen.” (MtvOs E stpvk 18809 s 21)
16.9.43 klo 15.00 MtvOs:n kom sai LE:lta tiedon, että Hel.LA:n on luovutettava Merikasarmin alakerta Mtv.Os:n käyttöön toistaiseksi. Kom ilmoitti asiasta el. SJ:lle ja määräsi kaptl. ltn. Siparin suorittamaan ja valvomaan muutto sekä henkilökunnan siirtoon, että kalustoon nähden. (18808 ja 18809 s 21)
17.9.43 Tuli käsky, jonka mukaan kasarmin alakerta oli luovutettava Mtv-os henkilöstön majoitukseen. Ryhdyin toimenpiteisiin käskyn noudattamiseksi (HelLA MriP stpvk 7148 s 40)
17.9.1943 Sisun sotilashenkilöstö muutti Suomen Joutseneen Suomen Joutseneen nostettiin SuvLv:n päällikön viiri Sisun tykit siirrettiin Suomen Joutseneen
18.9.43 El Suomen Joutsen luovutettu Suv.Lv:n käyttöön. (MtvOsE Stpvk 29.9.43 s 34)

VUOSINA 1943-44
1943
21.-22.9.43 Kova tuuli esti SJ:n siirtämisen; SuvLv SPK 23431
23.9.43 /09.40 Lähti SJ Suomenlinnasta Aura II:n avustamana
23.9.43/19.30 SJ ankkuroi Espingskärin luona
24.9.43/0700 (?) SJ lähti Espingskäristä (Jussarön pohj.p.)
24.9.43/0830 SJ:n ankkurointi ja kiinnitys Lappohjan sisäredillä
29.9.43/0800 Alettiin nostaa ankkureita. SJ:n oikea ankkurikettinki katkesi.
30.9-1.10.43 Kova tuuli esti sukeltajan käytön ankkurin etsintään
3.10.43 Suv Vetehisen ankkuroidessa sukellustyötä varten katkesi sen ankkurikettinki; sukeltaja löysi sen ja se nostettiin.
4.10.43 SJ:n ankkuri löytyi. Ankkurin noston jälkeen siirryttiin Källvikeniin, missä SJ:n perä kiinnitettiin maihin
26.10.-22.11.43 Suomen Joutsen, I-T, V-si, ja V-nen Källvikenissä, josta käsin suorittivat sukellusharjoituksia Lappohjan selällä ja kaikki yhden täyskaliperiammunnan Koön ulosmenoväylällä. Torpedohenkilöstölle pidettiin torpedokurssit ja konealipäällystölle ja vanhemmalle miehistölle samoin konekurssit.
23.11.43 Meriv.E:n käsky siirtyä viikon aikana Naantaliin, joka määrätty talvehtimispaikaksi. Bofors-tykit luovutettava satamaan (?) Helsingin tykkipajalle.
26.11.43 klo 08.00 Suomen Joutsen lähti hinaaja 760:n avustamana Källvikistä.
27.11.43 klo 07.00 SJ jatkoi matkaansa Högsårasta
27.11.43 klo 12.30 SJ kiinnitti Naantalin Sahan rantaan.
30.11.43 klo 24.00 SJ,V-si ja V-nen laskivat sotaviirinsä.
25.1.44 Kaikki SuvLv:n alukset asettuneet talviteloilleen Naantalissa

1944
Tiedot SuvLv:n spvk:sta 23432 s 1- Talvikausi 1944 alusta … ja käytettiin sitä (SJ) emälaivana … Upseerit, sotilasmestarit ja miehistö asuivat Suomen Joutsenessa sukellusveneitten aliupseereitten (n. 35 kpl) asuessa toisessa emälaivassa. V-nen ja I-T olivat Joutsenen ja V-i, V-o sekä S-o Aallottaren kyljessä (joulukuu -43 – 12.4.44).

18.4.1944 V-si, V-o ja SJ nostivat sotaviirin. Sama tieto MerivE:n stpvk 26652 s5
24.4. 1944 Sovittu kom Willbergin kanssa Suomen Joutsenen käytöstä yhteisenä tukialuksena Saaristomerellä. Ryhdytty hankkimaan lisää taloushenkilöstöä.
31.5.1944 suv Iku-Turso tutkimassa Nauvon lahtea
6.6.1944/1000 SJ:n ankkuri ylhäällä
6.6. klo 15.00 Kiinnitettiin SJ Nauvon kirkonkylän lahteen Finnbyn lahdelle perä maihin – V-nen, I-T ja V-o kiinnittivät kylkeen. Sisu kiinnitti perä maihin vastapäiselle rannalle. Puhelinyhteys saatu sekä sotilaskeskukseen että siviilikeskukseen.
7.6.44 Alkoi Kss-koulutus laivueessa. SJ alkoi ottaa ankkurikettinkiä proomuun. Kettinki katkennut jo toisen kerran.
13.6.44 Avattiin LE:n sanoma … Ilmoittautukaa välittömästi LE:ssa. Käskekää laivueenne siirtymään salaamisnäkökohdat huomioiden ruutuun 84154 (Kejfsalo). Matkavalmistelut alkoivat viipymättä. Emälaiva Suomen Joutseneen jätettiin vain tarpeellinen henkilöstö. Esikunta muutti Sisuun. (Laivue siirtyi itäiselle Suomenlahdelle, jossa sen emälaivana oli Sisu.)
16.6.44 Annoin käskyn sotilasvirkamies Lemströmille siirtyä Suomen Joutsenelta Nauvosta Suomenlinnaan, jossa ryhtyy hoitamaan teknilliseen huoltoon kuuluvia asioita. (Laivue palasi sodan päätyttyä Nauvoon ja Naantaliin, mutta SJ:ta ei mainita) … ei enää mainintoja Suomen Joutsenesta … => 4.12.1.944

– – – Saksalaissota 1944 loppuvuosi
19.9.1944 3. RaivLv SPK(Ahvenet): Emälaivana toimineesta Raudusta siirrettiin Turun satamassa Arandan varastoon laivueen arkisto, miina- ym kalusto tarkoituksena siirtää ne myöhemmässä vaiheessa verkon noston ajaksi (Rautu lähti nostamaan suv. verkkoa Porkkalaan samana päivänä) laivueelle tulevaan uuteen emälaivaan Suomen Joutseneen. 21.9. raivaajat ottivat em. kaluston mukaansa ja siirsivät sen 22.9.44 Helsingissä emälaivalle (Rautu – alus oli silloin Hkissä) (3.RaivLv SPK 21032, sivu 18)
23.9.1944 MerivE lupasi ilmoitti, että Suomen Joutsen siirtyy Ahvenanmaalle ja että 3.RaivLv:n alukset voivat tukeutua siihen; emälaivana ollut Kalbådagrund saapui Degerbyhyn ja ilmeisesti siksi SJ:n siirto tässä vaiheessa Ahvenanmaalle ei toteutunut (Os.V SPK sivu 22)
23.10.44 /0910 Laivueen siirtyminen uuteen tukikohtaan alkoi. Tyv Hämeenmaa hinasi el Suomen Joutsenta ja tyv Uusimaa mtv Taisto 3, 4 ja 6 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.25
23.10.44/1725 Ankkurointi Nötössä 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.25
24.10.44/0730 Jatkui matka 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.25
24.10.44 11.25 Ankkuroitiin Karvikin suulle 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.25
25.10.44/1230 Siirtyi el. Suomen Joutsen Karvikin lahteen tyv. Hämeenmaan hinauksessa 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.25
25.10.44/1630 Lähtivät mtv Taisto 3, 4 ja 6 tukikohdasta 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.26
15.11.1944 Aputyv Aunus liittyy Osasto Arhoon (Os.V sivu 29)
18.11.1944 Saattaja Tursas, pohjakosketus Karvik, , lievä vuoto (MerivE Merenktsto, sivu 114)
19.11.1944 Saattaja Aura, pohjakosketus Karvikissa, , ei vuotoa, -”-
19.11.1944 Aputyv Aunus, pohjakosketus Karvik , , ei vuotoa, -”-
27.11.44 Lähtö Karlvikistä Turkuun T4 ja T3 1. Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.27
12.12.44 Taisto 3 telakoitu Pansiossa; Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.27
18.12.44 Taisto 6 telakoitu Pansiossa; Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.27
23.12.44 Taisto 4 telakoitu Pansiossa; Moottoritorpedovenelaivue 18806 s.27.

Mil Louhi oli Os.V:hen kuuluva – raportoi Os.V:lle.
22.10. Louhi lastasi miinat Pansiossa ja lähti Ahvenanmaalle; mukana Perustettiin Laivaston komentajan alaisuuteen Osasto Arho, johon Os.V:stä mm. tyv Turunmaa ja aputyv Aunus. sekä 1.VmvLv.
26.10. miinan laskussa Os.V:n mukaan mukana kaksi raivaajaa Saar.RPr:sta sekä varmistusaluksia osasto Arhosta, sivu 28
27.10. ilmoitti mil Louhi lähteneensä 2 raiv ja 3 mtv:n varmistamana Isaksöstä suorittamaan miinanlaskua, sivu 28
Uusimaata tai Hämeenmaata ei Os.V:n spk:ssa mainita Louhi raportoi koko ajan Os,V:lle (Os.V SPK 18997, sivu 26)
=> näyttäisi siltä, että mtv:t olisivat alistettuja OsArholle
2.11.1944 ja 9.11. 44 (vedenkulj 9.11. oli kiirellinen) Louhi toi Turusta vettä osasto Arhon aluksille Saggöhön, sivu 28-29
15.11.44 aputyv Aunus siirtyi Turusta Ahvenanmaalle ja liittyi Os Arhoon, sivu 29
1. MtvLv palasi Karvikista Turkuun 27.11.1944. Ahvenanmaalla olleet veneet telakoitiin Pansiossa 12.-23.12.1944.

ALUSHAKEMISTO
Hin Atlas Ha s/s , 199,0 ton, rak 1885, 470 hv, teräsrunko, Paraisten Kalkkivuori Oy.
Hin Porin Karhu Ha s/s, 75,7 ton, rak 1924, 310 hv, rautarunko, Porin kaupunki
Hin Primus Ha s/s, 131 ton, rak 1899, 300 hv, teräsrunko, Finska Ångfartyg Ab, FÅA:n hinaaja (tark tiedot FÅA:n historia)
Hin Rauma Ha s/s, 145 ton, rak 1899, 450 hv, teräsrunko, Rauma Oy (ent. Unterweser 10)
Hin Toimi : (ent. Hesselby), Ha s/s, 100 tonnia, 198 hv, rak 1884 Gävle, rautarunko, Meritoimi Oy, Turku,
Hin Wartsala(ent Wappu) HaVartsala: 196 ton, rak 1899 Varkaus, Vartsalan Saha Oy (Suomen Kauppal. 1940)
Tankkialus Masut III Ma m/s, 210 tonnia, 2×210 hv, rak 1924 Kiel, Oy Öljynkuljetus- lasti 280 tonnia, teräsrunko, Oljetransport Ab, Helsinki,
Tankkilaiva Petrolea Petrolea (ent. Aleks. Pelander): Ma m/s, 120 tonnia, 120 hv, rak 1913Delfzijl, lasti 175 tonnia, teräsrunko, Oy Nobel-Standart Ab, Helsinki.