Tiedotteet

Yhdistyksen tiedotteita lähetetään jäsenille 2-3 kertaa vuodessa. Niissä kutsutaan jäseniä vuosikokouksiin ja matkoille sekä kerrotaan muun muassa näilläkin sivuilla luettavissa olevista tapahtumista, perinneaineiston keräämisestä ja myyntiartikkeleista.

Tiedote lähetetään sähköisessä PDF -muodossa tiedotteesta 1/2019 alkaen kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.

Tiedotteita voidaan lähettää myös eri pyynnöstä siitä kiinnostuneille.

Tiedote 2/2019

Vuoden toinen tiedote oli yksisivuinen A4. Sen sisältönä oli vielä kerran kutsu syksyn matkalle Hulliin.

Seuraava tiedote julkaistaan ja lähetetään jäsenille alkukesästä.

 

Hinaaja Seaman vetämässä Joutsenta telakka-altaaseen Hullissa.

Hinaaja Seaman vetämässä Joutsenta telakka-altaaseen Hullissa.

Tiedote 1/2019

Tiedote on lähetty sähköisenä jäsenille keskiviikkona 20.3. 2019 ja paperimuodossa saman viikon lopulla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteita Yhdistyksellä ei ole käytettävissä.

Tiedotteessa kutsutaan jäsenet vuosikokoukseen, joka toimeenpannaan Forum Marinumin tiloissa 9.4.2019. Klo 16.00 on opastettu kiertokäynti Suomen Joutsenella ja sen jälkeen noin klo 17.00 kahvitus ja kokouksen aloittaminen.

Tiedotteessa kutsutaan jäseniä matkalle Englantiin. Siitä on näillä kotisivuilla tarkka selvitys kohdassa Ajankohtaista – Matkat.

Uutta Yhdistyksen haltuun saamaa ja edelleen Forum Marinumin arkistoihin luovutettua aineistoa on saatu useilta henkilöiltä. Laajin on viidennellä matkalla mukana olleen Lauri Ahosen aineisto. Se käsittää valokuvakansion ja erillisiä kuvia, päiväkirjan ja muistokirjan.

 

Lauri Ahosen päiväkirjojen alkusivut.

Lauri Ahosen päiväkirjojen alkusivut.

Lauri Ahosen päiväkirjojen alkusivut.

Tiedote 1/2018 15.3.2018

Tiedote on postitettu Yhdistyksen jäsenille maaliskuun lopussa 2018.

Tiedotteessa on kutsu vuosikokoukseen Raumalle 21.4.2018. (katso kohta Vuosikokoukset).

Sisältöön kuuluu kertomus Yhdistyksen pitkästä matkasta Roomaan ja Napoliin.

Vanhaa tapaa noudattaen on tiedotteeseen koottu tietoa haltuun saadusta Suomen Joutsenen aineistosta ja esineistä. Sellainen on muun muassa Suomen Joutsenen päällikön leimasin.

Suomen Joutsenen päällikön leimasin.

Suomen Joutsenen päällikön leimasin.

Veteraanit

Suomen Joutsenen veteraaneista viimeinenkin on siirtynyt rajan tuolle puolen. Veteraanien aikoinaan muodostaman yhdistyksen työn jatkajana perinneyhdistyksemme muistaa Joutsenen purjehtijoita lämmöllä ja pyrkii jatkamaan heidän aloittamaansa työtä tunnollisesti.

 

Suomen Joutsenen 1930 -luvun purjehtijat viimeisessä  kokouksessaan Turussa 24.5.2000.

Suomen Joutsenen 1930 -luvun purjehtijat viimeisessä kokouksessaan Turussa 24.5.2000.

 

Seuraava tiedote lähetetään jäsenille vielä kevätkaudella.

Tiedotteessa kerrotaan vuosikokouksessa tehdyistä päätöksistä ja kerätään jäsenmaksu.

 

 

Tiedote 9.3.2017

Kevään 2017 ensimmäinen tiedote lähetetään lähetetään jäsenille 9.3.2017.

Tiedotteessa on kutsu vuosikokoukseen 4.4.2017 alkaen klo 17.30 Forum Marinum -merikeskuksessa.

Tiedotteessa on myös kutsu Napolin – Rooman matkalle 9.-14.10.2017.

Lisäksi tiedotteessa on Pietarin matkan muisteloita ja tietoa ja kuvia Joutsenen telakointimatkalta syksyllä 2016.

Kaikista edellisistä aioista on kotisivujen omissa osastoissaan tiedot.

 

SEURAAVA TIEDOTE lähetetään vuosikokouksen jälkeen vielä kevätkaudella 2017. Tiedotteessa kerrotaan vuosikokouksen tapahtumista ja siellä tehdyistä päätöksistä.

Tiedotteessa on samalla jäsenmaksun 2017  maksamisen ohjeeet.

 

Suomen Joutsen Ruissalon länsipuolella matkalle telakalle. Kuva Jani Schütt.

Suomen Joutsen Ruissalon länsipuolella matkalle telakalle. Kuva Jani Schütt.

Tiedote 18.5.2016

Vuosikokous 2016

Yhdistyksemme vuosikokous toteutettiin Uudessakaupungissa 23.4.2016. Kokousretkellä oli kaikkiaan 25 jäsentä.

Ennen kokousta vierailtiin Uudenkaupungin Työvene Oy:n telakalla. Linja-auto pysähtyi telakan mäelle, jolla aikoinaan saksalaisesta OLDENBURGista tehtiin suomalainen SUOMEN JOUTSEN.

Telakan esitteli matkalaisille sen johtaja Harri Putro. Telakalla nähtiin myös kaksi peruskorjauksessa olevaa merivoimien miinalauttaa.

Vuosikokous hyväksyi Yhdistyksen hallituksen kertomukset ja tilinpidon edellisestä vuodesta ja suunnitelman alkaneelle vuodelle. Yhdistyksen hallitukseen valittiin Johanna Pakolan jättäessä tehtävän uutena Pirjo Mavrommatis, joka jo oli aktiivisena yhdistyksen jäsenenä valmistele­massa Ateenan matkaamme.

Matka Pietariin 21.-23.10.2016

Yhdistys järjestää lokakuussa viisumivapaan risteilyn Pietariin m/s Princess Marialla Helsingistä. Matkasuunnitelma on esitelty edellisessä tiedotteessa. Matkalle on ilmoittautunut määräaikaan mennessä 22 matkalaista.

Suomen Joutsenen laivalehdet -kirja

Kirja julkaistiin vuosikokouksessa Uudessakaupungissa.

Kirja on ulkoasultaan samanlainen kuin aiemmat kolme kirjaa – sivuja siinä on 280, noin 100 sivua enemmän kuin Vientinäyttelyt -kirjassamme.

Julkaisutilaisuudessa kävi ilmi, että lehden ensimmäinen piirtäjä oli uusikaupunkilainen merikapteenin poika Reino Harsti.

Harsti syntyi Uudessakaupungissa v. 1900. Kuuden oppikouluvuoden jälkeen hän toimi Valtion lennättimen palveluksessa vuoteen 1918. Sen jälkeen hän lähti merille ansaitsemaan varoja taideopintojen kustantamiseksi. Vuonna 1921 hän aloitti opinnot Firenzessä ja jatkoi niitä Wienissä, Münchenissä ja Tukholmassa.

Taiteilijan ammatti ei kai kuitenkaan antanut riittävää elantoa ja hän oli vuosina 1925-27 Petsamossa jälleen Valtion lennättimen palveluksessa.

Vuonna 1931 hän sitten tuli Joutsenen ensimmäiselle valtameri­purjehdukselle ilmeisesti kansimiesten kouluttajaksi.

Harsti sai Pro Finlandia -palkinnon vuonna 1950 ja Valtion taiteilijaeläkkeen vuonna 1963. Hän kuoli vuonna 1979.

Kaikki 60 alkuperäistä laivalehteä olivat kirjoittajalla lainassa ja ne on nyt palautettu Forum Marinum -merikeskuksen arkistoon. Halukkailla on mahdollisuus tutustua niihin merikeskuksen tutkijahuoneissa.

 

Yhdistyksen kirjallinen tuotato

Yhdistyksen julkaisemia kirjoja on nyt kaikkiaan seitsemän, esitteitä yksi.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä 31.12.2015 jäsenluettelon tarkistuksen jälkeen oli 220. Kunniajäseniä on neljä ja yhteisöjäseniä viisi.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa

suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi

 

Yhdistyksen johtohenkilöt v.2016

Hallitus

Toikka Juhani, puheenjohtaja

Pajala Jukka K, varapuheenjohtaja

Holopainen Jarmo

Jussila Matti

Kokkala Seppo

Mavrommatis Pirjo (uusi)

Peltomäki Marja

Saari Esa

Meronen Mikko

 

Hallituksen työskentelyyn osallistuvat   

Kärjäs-Lainio Mirja, sihteeri                        

Auvinen Visa, kunniapuheenjohtaja             

Kertola Matti, rahastonhoitaja                      

 

Toiminnantarkastajat

Honkasalo Ulpu, toiminnantarkastaja

Korpi Helena, toiminnan tarkastajan varahenkilö

 

Kunniajäsenet

Klenberg Jan, amiraali

Mäkinen Seppo, rehtori

Ketonen Keijo, toimitusjohtaja

 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut kerättiin edellisen tiedotteen yhteydessä. Varsin moni on hoitanut jäsenvelvoitteensa – jokunen vielä on tainnut sen unohtaa. Henkilöjäsenmaksuksi vuosikokous päätti jälleen € 10,-. Maksu on pysynyt samansuuruisena yhdistyksen perustamisesta alkaen v. 1999.

 

Forum Marinum -merikeskuksen päänäyttely on nyt avattu

Yhteistoimintamuseomme Forum Marinum -merikeskuksen Kruununmakasiinin päänäyttely on uusittu kokonaan. Se avattiin yleisölle 13.5.2016.

Merelle Suomen Joutsenella

Nimikkoaluksemme telakoidaan tämän vuoden syyskuussa todennäköisesti korjaustelakalla Naantalissa, tarkka ajankohta on vielä avoin. Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan siirtomatkalle Aurajoesta korjaustelakalle. Pyrimme varaamaan 10-20 paikkaa tälle ainutlaatuiselle matkalle, vaikka se tapahtuukin hinaajien avustamana ilman purjeita.

Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan elokuun alkupuolella, jolloin telakoinnin ajankohta lienee varmistunut. Ilmoittautumisten takaraja on 15.8.2016.

Tiedote 10.3.2016

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään Uudessakaupungissa lauantaina 23.4.2016.

Linja-auto kokoukseen lähtee Turusta Ortodoksisen kirkon edestä 23.4.2016 klo 09.00. Paluu Turkuun on noin klo 17.00.

Matkaan sisältyy linja-automatkan lisäksi tutustuminen Uudenkaupungin Museoon ja ruokailu Uudenkaupungin Aqvarius -ravintolassa.

Kokouskustannusten mm. linja-auto ja ruokailun kattamiseksi osallistujilta kerätään 15,- /henki linja-autossa. Sen voi maksaa myös jäsenmaksun yhteydessä yhdistyksen tilille (katso kohta Jäsenmaksut).

Vuosikokouksen yhteydessä julkaistaan yhdistyksen uusin kirja SUOMEN JOUTSENEN LAIVALEHDET.

Tervetuloa Yhdistyksemme vuosikokoukseen

Yhdistyksen hallitus

Ilmoittautumiset:

Juhani Toikka (Juhani Toikka <juhani.toikka(a)pp1.inet.fi; 050-3316404).

 

 Matka Pietariin  21.-23.10.2016

Matkaohjelma on seuraava:

– pe 21.10. klo 13.30 Lähtö bussilla Turusta (Forum Marinum)

18.00 M/s Princess Maria lähtee Helsingistä Pietariin

– la 22.10. klo  09.30 M/s Princess Maria saapuu Pietariin

19.00 M/s Princess Maria lähtee Helsinkiin

– su 23.10. klo  08.00 M/s Princess Maria saapuu Helsinkiin

– paluu bussilla Turkuun

Matkan hinta on hytin tasosta riippuen € 334,00 tai 334,00 /henkilö.

 

Hintaan sisältyy mm

– kuljetus bussilla Turku – Helsinki – Turku

– risteily kahden hengen hytissä, ikkunalla tai ilman

– laivalla 2 meriaamiaista ja 2 illallista

– tilausbussi Pietarissa, vierailu Merimuseossa ml. opas, sisäänpääsymaksu

– lounas Pietarissa.

Ennakkomaksu € 50,00 tulee maksaa viimeistään 29.6.2016, loppumaksu 31.8.2016 Yhdistyksen tilille FI56 4309 1820 1340 94.

Tarkempaa tietoa matkasta annetaan Yhdistyksen vuosikokouksessa ja sen jälkeen lähetettävässä Yhdistyksen tiedotteessa. Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Juhani Toikka.

Ateenan matka 3.-10.10.2015 ja sen jälkikaikuja

Matka sujui suunnitelmien ja valmistelujen mukaisesti. Sää suosi matkailijoita – päivittäinen keskilämpö oli 25° C – vain yhtenä iltana satoi vähän. Voidaan siis todeta, että matka oli onnistunut.

Kiitokset matkasta ja matkan järjestelyistä kuuluvat paitsi SJ-Yhdistyksen hallitukselle ja Pirjo Mavrommatikselle, myös matkatoimistollemme Uudenkaupungin Matka Gallerialle, oppaallemme Pirjo Fragkopoulokselle ja tietysti keskiviikon isännillemme Portcaptain´s Clubille.

– Ja tietysti kaikille matkalaisille, jotka lopulta tekivät matkasta todella viihtyisän.

Isäntämme ”Kapteenien päivänä” olivat todella vieraanvaraisia. Heidän ansiostaan paikallisissa lehdissä julkaistiin matkan jälkeen lukuisia artikkeleita vierailustamme.

Matkasta on runsas raportti runsaine kuvineen ja teksteineen kotisivuillamme suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi kohdassa AJANKOHTAISTA – MATKAT. Siellä ovat myös yhdistyksen Kreikasta saamien lehtiartikkeleiden kopiot.

Suomen Joutsenen laivalehdet -kirja

Kirja julkaistaan vuosikokouksessa Uudessakaupungissa.

Kirja tulee olemaan ulkoasultaan samanlainen kuin aiemmat kolme kirjaa – sivuja siinä tulee olemaan noin 270, noin 100 sivua enemmän kuin Vientinäyttelyt -kirjassamme.

Kirjan sisältö vastaa laivalehtien sisältöä. Niinpä siinä on runsaasti kulloisenkin lehden julkaisuajankohtaan liittyviä kirjoituksia, uutisia maailmalta, tietoja Joutsenesta ja elämästä koululaivalla, matkakohteiden kuvauksia, merimiesjuttuja, aluksen ohittamien paikkojen historiaa, pilapiirroksia ja muita piirroksia. Lehtien toimituskunnat on esitelty erikseen.

Kirjan hinnaksi muodostuu jäsenille € 25,00.

Tämän kirjan julkaisun jälkeen Yhdistyksemme on tehnyt ja julkaissut Suomen Joutsenesta kaikkiaan seitsemän kirjaa ja tiedotevihkosen.

Esitelmiä Suomen Joutsenesta

Visa Auvinen on kertonut Suomen Joutsenesta seuraavasti:

01.2.2016 Turun Postimerkkikerho ry                            60 kuulijaa

Suomen Joutsen – Suomen lipun näyttäjä

Tilatut esitelmät:

24.3.2016 Merimaskun seurakunta, Kaffeepaussi

Suomen Joutsenen papit laivalehtien päätoimittajina

19.5.2016 Uudenkaupungin Merihistoriallinen yhdistys

Suomen Joutsenen laivalehdet

29.3.2016 Meriosasto

Suomen Joutsenen vientinäyttelyt ja laivalehdet

huhtikuu 2017 Turun suomalainen työväenopisto

Suomen Joutsen koululaivana

Haltuun saatua aineistoa

Forum Marinum on saanut haltuunsa Jouko Pirhosen kuva-albumeita. Niissä on kuvia mm. Suomen Joutsenen matkoilta.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksu kerätään tämän tiedotteen yhteydessä.

Yhdistyksen kustantama vuosikokouksessa julkaistava teos on aiempia teoksia merkittävästi laajempi ja siksi myös painokustannukset ovat aiempaa suurempia. Taittajan vaihdoksesta johtuen kirjan taiton kustannukset ovat nousseet yleiselle tasolle.

Jäsenmaksua ei ole tarkoitus korottaa, joten se on yhä henkilöjäsenillä € 10,- ja yhteisöjäsenillä € 50,-.

Uudenkaupungin merelliset illat

17.3.2016 Pirita Frigren: Merimiesten vaimot Länsi-Suomen

rannikkokaupungeissa

21.4.2016 Pentti-Oskari Kangas: Ukko-Pekka

19.5.2016 Visa Auvinen: Suomen Joutsenen laivalehdet

Merelliset illat alkavat aina klo 18.00 Kulttuurikeskus Crusellissa.

 Tavataan vuosikokouksessa!

Tiedote 15.4.2015

Vuosikokous

Vuosikokouksen pitopaikkana 14.4.2015 oli Yhdistyksemme nimikkolaiva Suomen Joutsen. Jäsenet olivat liikkeellä aktiivisesti, kaikkiaan 55.

Tilit, toimintakertomus ja suunnitelmat jo alkaneelle toimintakaudelle hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina. Niinpä esimerkiksi jäsenmaksut pysyvät entisen suuruisina.

Hallituksessa tapahtui muutoksia siten, että uudeksi puheenjohtajaksi valittiin entinen hallituksen jäsen Juhani Toikka.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jarmo Holopainen. Hän on yhä merivoimien palveluksessa ja on aiemmin toiminut mm. merivoimien koululaivojen päällikkönä.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Ulpu Honkasalo ja varalle Helena Korpi.

Entinen puheenjohtaja nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi.

Vuosikokouksen jälkeen Eero Auvinen kertoi tammikuussa 2015 julkaistuun tohtorin väitöksensä aiheeseen perustuen Krimin sodasta ja suomalaisista.

 

Matka Kreikan Ateenaan.

Yhdistyksen retkikohteiden valinnassa eräänä vaikuttavana tekijänä on ollut, että retket suunnataan sellaisiin kohteisiin, jossa Suomen Joutsen on käynyt. Vuonna 1934 vierailukohteena oli Kreikan Ateena ja siellä Pireuksen satama. Sama satama on valittu vuoden 2015 vierailukohteeksi.

Päivitetyt tiedot matkasta ja sen ohjelmasta ovat: 

Lauantai 3.10.2015 noin klo 04.35 alkaen (lähtöselvitys)

Helsinki-Vantaalla Suora lento kohti Ateenaa lähtee klo 06.35

Kiertoajelu Ateenassa ja majoittuminen Royal Olympic ****- hotellissa

Illalla on yhteinen illallinen.

Sunnuntai 4.10.15 – perjantai 9.10.15

Matkaan kuuluu kolme retkeä: 1) Tutustuminen Ateenan Akropoliin ja sen museoon sekä Pireuksen.

Mikrolimano –satamaan, 2) Saaristokierros lähisaarilla ja 3) Korintin kanava, Korintti, Mykene ja Epidaurus teattereineen.

Lisäksi yksi päivä vietetään yhdessä Ateenan Merikapteeniyhdistyksen kanssa. Päivään sisältyy tutustumiset mm. paikalliseen merimuseoon ja eräisiin museolaivoihin. Ilta vietetään suunnitelman mukaan merikapteeneiden kanssa omakustannushintaan.

Lauantai 10.10. 2015 Lähtö hotellista klo 08.30 ja ajo lentokentälle, josta lento kohti Helsinkiä lähtee klo 10.55. Arvioitu laskeutumisaika on klo 14.25.

Kaikilla retkillä mukana on suomenkielinen opas.

Täysin vapaita päiviä omaan käyttöön on kaksi.

Matkan hinta on € 1.200,- /henkilö. Hintaan sisältyy mm. neljä ruokailua.

Ilmoittautumiset ja samalla ennakkomaksu € 180,- pyydetään viimeistään 29.4.2015. Yhdistyksen tili on FI56 4309 1820 1340 94.

Loppumaksu € 1020,-  erääntyy 18.8.2015.

Tarkempaa tietoa matkasta on Yhdistyksen kotisivuilla suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi. Matkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Visa Auvinen. (visa.auvinen(at)luukku.com, 0400-953511)

Laivalehti -kirja

Kirjan julkaisu on siirretty vuosikokoukseen 2016. Työ edistyy ja vanhoista lehdistä löytyy tietoja, joita aiemmin ei ole ollut käytettävissä. Niinpä esimerkiksi laivan runoilijan kertomus valaisee hyvin vientinäyttelyn esineiden kohtaloa Azoreiden Ponta Delgadassa:

Esitelmiä Suomen Joutsenesta

Puheenjohtaja on tänä vuonna pitänyt seuraavat Suomen Joutsenesta kertovat esitelmät:

04.02.2015    Turun Pyrkivän Seniorit                                                                  15 kuulijaa

SJ museolaivana

13.02.2015    Kaarinan Lionsit                                                                                  20 kuulijaa

SJ:n esittely ja Vientinäyttelyt

12.03.2015    Naisten Pankki                                                                                  100 kuulijaa

SJ:n Vientinäyttelyt,

13.03.2015    LATEn toimihenkilöeläkeläiset                                                     10 kuulijaa

SJ tekniikan kannalta tarkasteltuna

26.03.2015    Naantalin Purjehdusseura ry                                                            15 kuulijaa

SJ:n vientinäyttelyt

08.04.2015    Rymättylän Äijäkerho                                                                         25 kuulijaa

SJ Suomi-kuvan luojana

 

Haltuun saatua aineistoa.

Vuonna 2014 sai Yhdistys sähköiset kopiot reserviupseerioppilas Kaarlo Salon, myöh. Kajatsalo, valokuvista Joutsenen 1. matkalta. Samalla Yhdistys sai kopioitavakseen Salon päiväkirjan samalta matkalta. Luovuttaja oli Kaarlo Kajatsalon perikunta, kiitokset luovuttajalle.

Kaarlo Salo oli Mannerheim-ristin ritari n:o 189 ja myöhemmin mm. opetusministeri.

Vuodenvaihteessa 2014/15 Yhdistys sai haltuunsa kopioitavaksi Suomen Joutseneen liittyvän runokirjan. Kirjan tekijä on Joutsenen toisen matkan pappi Arvi Henrik Kujala, joka kirjassa käyttää nimimerkkiä Arvi Henry Saarisuu.

Kirja perustuu Joutsenen toisen matkan tunnelmiin. Sen rahoittaja oli amerikkalainen Thomas Ranta.

Suomen Joutsen Beirutissa 80 vuotta sitten

Suomen Beirutissa, Libanonissa sijaitseva väliaikainen yhteystoimisto muutettiin suurlähetystöksi 1.3.2015 lukien.  Tapahtumaan liittyen paikallisessa lehdistössä oli kirjoituksia tapahtumasta ja muun muassa Suomen Joutsenen vierailusta 80 vuotta sitten Beirutissa 5.-9.1.1935. Yhdistyksemme toimitti kirjoituksen laatijoille asiaan liittyvää aineistoa.

Eräs kirjoituksista on YLEn verkkosivuilla osoitteessa: http://yle.fi/uutiset/7751877.

Vene -15 messut Helsingissä

Yhdistys oli mukana venemessuilla Helsingissä. Eräiden muiden merellisten yhdistysten kanssa Yhdistys tarjosi kirjallista tuotantoaan. Menestystä ei ollut, mutta näkyvyyttä sitäkin enemmän.

 Jäsenmaksut

Aiemmin Yhdistyksen jäsenmaksut kerättiin syksyisin. Se aiheutti epäselvyyttä siitä, oliko kyseessä kuluvan vaiko jo seuraavan vuoden maksu.

Nyt oheisella lomakkeella yhdistys kerää kuluvan vuoden 2015 jäsenmaksut. Maksut ovat samat kuin aiemminkin: henkilömaksu on 10 € ja yhteisömaksu 50 €.

Jäsenmaksu pyydetään maksamaan viimeistään 15.5.2015.

Yhdistyksemme tilinumero on  FI56 4309 1820 1340 94.

Uudenkaupungin merelliset illat

Torstai 21.5.  Kirsi Keravuori ja Salla Laiho:

Merellinen, kirjallinen Kustavi

 Merelliset illat alkavat aina torstaisin kello 18.00.

Paikkana on Kulttuurikeskus CRUSELLI, Kullervontie 11, Uusikaupunki.

 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2015

Hallituksen puheenjohtaja                     Juhani Toikka (uusi tehtävä)

– varapuheenjohtaja                                                          Jukka K. Pajala

– hallituksen jäsen                                                             Esa Saari

– hallituksen jäsen                                                             Matti Jussila

– hallituksen jäsen                                                             Mikko Meronen

– hallituksen jäsen                                                             Seppo Kokkala

– hallituksen jäsen                                                             Marja Peltomäki

– hallituksen jäsen                                                             Jarmo Holopainen (uusi)

– hallituksen jäsen                                                             Johanna Pakola.

Kokouksessaan 14.4.2015 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jukka K. Pajalan ja kutsui Yhdistyksen sihteeriksi Mirja Kärkäs-Lainion.

Yhdistyksen rahastonhoitajana jatkaa Matti Ketola. Hallituksen kokouksiin hallitus kutsui osallistumaan myös emeritus pj Visa Auvisen. Hänen vastuullaan ovat edelleen yhdistyksen historia ja tiedotteet.

Emeritus pj kiittää

Olen toiminut Yhdistyksemme puheenjohtajana sen perustamisesta v. 1999 alkaen – vuosia on kertynyt 16. Oli varmasti aika vaihtaa puheenjohtaja nuoremmaksi, uudempaa aikaa edustavaksi.

Olen kokenut tehtäväni mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Hallituksen jäsenet ovat tukeneet minua tehtävien hoidossa aina apua tarvitessani.

Tehtävässäni olen nauttinut erityisesti siitä, että olen saanut uusia ystäviä elämän kaikilta aloilta.

Kiitän kaikkia Yhdistyksemme jäseniä ja hallitusta menneistä vuosista!

En jätä Yhdistystämme, vaan jatkan mm. historiallisen aineiston kokoamista, tutkimista ja julkaisemista sekä tiedotteiden tekemistä.

Toivotan uudelle puheenjohtajalle menestyksellisiä vuosia!

Visa Auvinen