Tiedotteet

Yhdistyksen tiedotteita lähetetään jäsenille 2-3 kertaa vuodessa. Niissä kutsutaan jäseniä vuosikokouksiin ja matkoille sekä kerrotaan muun muassa näilläkin sivuilla luettavissa olevista tapahtumista, perinneaineiston keräämisestä ja myyntiartikkeleista.

Tiedote lähetetään sähköisessä PDF -muodossa tiedotteesta 1/2019 alkaen kaikille niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa.

Tiedotteita voidaan lähettää myös eri pyynnöstä siitä kiinnostuneille.

Tiedote maaliskuu 2022

Yhdistyksen vuosikokous pidetään lauantaina 23.4. Hangon rintamamuseoon suuntautuvan matkan yhteydessä. Lähtö Turusta Forum-Marinumin pihasta klo 09.00 ja paluu samaan paikkaan klo 17 mennessä. Matkan ohjelmasta ja ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet lähiaikoina ilmestyvässä jäsentiedotteessa. Matkan hinta on 25 €/henkilö ja se pitää sisällään kuljetuksen, sisäänpääsyn museoon ja keittolounaan.

Yhdistyksen tiedote 1/2021

Yhdistyksen tiedote on lähetetty kaikille jäsenille keväällä. Siinä puheenjohtaja Juhani Toikka kertoo mm. eräästä työn alla olevasta hankkeesta:

”Jo pari vuotta on ollut suunnitteilla perinneyhdistyksen ja Suomen purjelaivasäätiön yhteinen vitriini nimikkoaluksellemme. Nyt asia on
etenemässä ja konkreettinen suunnittelu on käynnistynyt. Työ tehdään yhteistyössä Forum-Marinumin henkilöstön kanssa tarkoituksena saada
vitriinistä yhteensopiva laivalla olevan muun esittelymateriaalin kanssa. Tavoitteena on, että vaihtuvien näyttelyiden tilaan tuleva vitriini
on valmis, kun Suomen Joutsen avataan kesäkaudeksi 29.5.2021.”

Lisäksi tiedotteessa kerrotaan uutta tietoa nimikkolaivamme Suomen Joutsenen neitsytmatkan haverista. Alus silloiselta nimeltään Laënnec oli tulossa St Nazairesta hinauksessa vain painolastissa Englantiin. Kun hinaus oli tulossa Barryn satamakaupunkiin, sitä vastaan tuli englantilainen höyrylaiva Penzance. Todennäköisesti kävi niin, että höyrylaivalta havaittiin kyllä hinaaja, mutta ei hinattavaa. Höyrylaiva kääntyi heti hinaajan ohitettuaan sen perän takaa, ja vasta silloin sieltä havaittiin hinattava. Hinausköysi katkaistiin, mutta Laënnec jatkoi matkaansa sellaisella voimalla, että kun se liukui päin Penzancea, terävä keula työntyi syvälle alukseen, joka upposi melkein heti. Myös Laënnecin keulaosa vaurioitui pahoin, mutta vuotoja alukseen ei tullut.

Myöhemmissä pohdinnoissa erityisesti englantilaiset pitivät ranskalaisalusta syyllisenä, mutta nykyajattelun mukaan sitä ajattelutapaa voidaan pitää puolueellisena.

 

Laënnecin keula on kovin terävä ja sen osuttua höyrylaiva Penzanceen jälki oli tuhoisaa. Kuva via Yves Chedotal.

 

Tiedotteessa kerrotaan myös Suomen Joutsenen puitteisiin rakennetusta digimuseosta. Sen osoite on: https://digimuseo.fi/forum-marinum-suomen-joutsen/

Jäsenmaksusta todetaan, että sen kerääminen ei ole nyt ajankohtaista.

 

 

Amiraali Jan Klenberg 1931-2020

amiraali Klenberg Jan Gottfrid. SA-kuva.

Yhdistyksemme kunniajäsen Amiraali Jan Klenberg kuoli 28.8.2020.

Hän oli laivaston aliupseerikurssin oppilaana Suomen Joutsenen 4.8.1949 alkaneella Itämeren purjehduksella yhteensä 40 päivää. Purjehdus oli ensimmäinen aluksella sotien jälkeen toimeenpantu varsinainen koulutuspurjehdus, mukana oli 105 miestä.

Matka alkoi Raumalta, jossa sitä ennen oli purjehtivaa alusta esitelty noin sadalle lehtimiehelle.

Joutsen kävi kääntymässä Gotlannin eteläkärjen kohdalla ja palasi sitten Lappohjaan ja sieltä Helsinkiin.

 

Amiraali Jan Klenberg, eräitä tietoja

  1. 22.10.1931, Mikkeli
  2. 28.8.2020, Helsinki

Merikadettikurssi 23, 1950-51

Sotakorkeakoulu, Merisotalinja 7, 1959-61

Fellows Progr Harvard YO USA

Laivanpäällikkö, viirikönpäällikkö ja laivueenkomenta 1951-62

Maanpuolustuskurssin johtaja 1974-77

Merivoimien komentaja 1980-1983

Pääesikunnan päällikkö 1983-90

Puolustusvoimien komentaja 1990-1994.

 

Vasamia hakemassa

Vuonna 1957 hankittiin Englannista kaksi DARK -luokan moottoritykkivenettä, jotka meillä saivat nimikseen Vasama 1 ja Vasama 2. Niitä hakemaan lähti kaksi nuorta meriupseeria, yliluutnantti Jan Klenberg ja luutnantti Juha Tikka, molemmat moottoritykkiveneidemme kokeneita päälliköitä.

Englannissa he opettelivat veneet yksityiskohtia myöten ja kävivät kaikki paikat läpi ml konehuoneet. Vastaanottajat saivat perehtyä veneisiin niitä ajamalla lähivesillä.

Monien vaiheiden jälkeen veneet olivat luovutuskunnossa, jonka jälkeen nuorukaiset (Klenberg oli 26 v. ja Juha Tikka 27 v.) ajoivat veneet niiden uuteen kotimaahan.

Veneiden reitti Suomeen kulki Kielin kanavan kautta. Jo matkaa suunniteltaessa oli otettava huomioon, että matkalla oli saatava polttoainetäydennystä.

Sota-aluksilla Kielin kanavan läpi ajaminen ei ollut helppoa, silloisten määräysten mukaan aluksilla oli oltava paikallinen luotsi ja ruorimies.

Myöhemmissä keskusteluissa Jan Klenberg kertoi, että hän piti veneitä hyvin soveliaina ja hyvinä suomalaisiin olosuhteisiin.

Vuodesta 1957 oli Lontoossa sotilasasiamiehenä silloinen komentaja Matti Salminen, myöhemmin kommodori. Hyvin todennäköisesti hän oli vahvasti mukana Vasamien vastanottoon liittyvissä toimissa yhdessä yliluutnantin ja luutnantin kanssa.

Jan Klenberg ja Juha Tikka olivat hakenassa vuonna 1957 Vasamat 1 ja 2 Englannista. Tämä alus oli kirjoittajan ensimmäinen sota-alus syksyllä 1961, päällikkönä oli luutnantti Heimo Iivonen. SA-kuva.

 

Kolme Vasaman päällikköä amiraalin arvossa kuvattuna v. 1990. Vasemmalta Juha Tikka, Jan Klenberg ja Heimo Iivonen. Vasaman päällikkyys oli näköjään etuna uralla etenemiseen! SA-kuva.

 

Merisotakoulu

Merisotakoulun täyttäessä 75 vuotta Jan Klenberg kirjoitti koulun historiateokseen laajan kertomuksen opiskelustaan Merisotakoulussa ja opetustehtävistään siellä. Ollessaan reserviupseerikurssin opettajana, hän koki joutuneensa vaikean tilanteeseen. Kurssilaisiksi oli valikoitunut akateemisen loppututkinnon suorittaneita ja kauppalaivaston päällystöä. ” Kun esimerkiksi opetin linjalleni laivatykistöoppia, istui eturivissä viisi diplomi-insinööriä seuraten mielenkiinnolla luutnantin todennäköisyysopillisia laskutoimituksia liitutaululla. Muutaman opettajalle hankalan keskustelun jälkeen oli pakko opetella etukäteen sellaiset derivaatat ja integraalit, että laskutoimituksen jatkaminen oli oppilaillekin hankalaa. Nuoren opettajan pientä turhautumista!” (Merisotakoulu 1930-2005, s. 44).

Vuonna 1963 Klenberg oli mukana koululaiva Matti Kurjen purjehduksella Mustallemerelle ja takaisin. Kirjoittaja oli myös mukana matkalla nuorempana kadettina. Klenberg toimi muun muassa kadettien opettajana. Oppitunnit Välimeren laineilla hiljalleen keinuvan koululaivan ulkokannella olivat mieleenpainuvia.

Oppitunti koululaiva Matti Kurjella jossakin Välimerellä v. 1963. Opettajana on kapteeniluutnantti Jan Klenberg ja oppilaina 34. Merikadettikurssi. Kuva VA.

 

Kommodori Jukka Pajala on Yhdistyksemme varapuheenjohtaja. Kuva kirjasta Merisotakoulu 75 v, SA-kuva.

 

Suomen Joutsen 100 vuotta v.2002

Kun Turun kaupungin johdolla alettiin suunnittelu kaupungin omistaman aluksen Suomen Joutsenen 100-vuotisjuhlien viettämisestä, päätettiin kutsua pääjuhlaan juhlapuheen pitäjäksi amiraali Jan Klenberg. Juhlan neuvottelukunnan iloksi hän suostui tehtävään mielihyvin.

Juhlaa varten Joutsen oli siirretty Forum Marinum -merikeskuksen rantaan. Juhlapäivänä oli kaunis ilma. Juhlapuhujalle oli valmistettu koroke laivalle ja runsas kuulijakunta oli laiturialueelle rakennetussa katsomossa.

Klenberg kertoi kuulijakunnalle, miten jo hänen lapsuudessaan 1930 -luvulla Suomen Joutsen oli hänelle miellyttävä muisto. Markus-sedän lastentunneilla laulettiin usein laulua ”Mikki Hiiri merihädässä”. Lopulta pahan meripeikon kynsistä tuli pelastaja, Suomen Joutsen, ”tuo valkea lintunen, mi kiitävi yli aaltojen”.

Klenberg kertoi myös, miten arvostettu amiraali Gustav von Schoulz painotti purjelaivakoulutusta: ”Laivastoupseerin on oltava hyvä merimies … (Palvelus purjelaivoilla) opettaa hänet arvostelemaan vaaraa ja antaa itseluottamusta siihen, että jokainen muukin vaara voidaan torjua käymällä päättäväisesti sitä vastaan.” Usko meren aiheuttamien monien haasteiden ja vaikeuksien voittamiseen todella syntyi koululaivan matkoilla.

 

Puheensa lopuksi Klenberg otti vielä kantaa silloin vuonna 2002 ajankohtaiseen kysymykseen valtakunnallisen merimuseon paikasta: ”Edessänne on Suomen Joutsen, joka on Suomen tärkein museoitava merellinen kansallisaarre. Lähistöllä on Sigyn ja tuossa vieressä tykkivene Karjala ja koko Forum Marinum. Mainio pohja ja ympäristö kansalliselle merimuseolle! … Suomen Joutsen ei varmasti enää siirry pois Turusta, joten museon tulisi nyt tulla laivan luo.”

Amiraali Jan Klenbeg Suomen Joutsenen 100-vuotisjuhlassa pitämässä juhlapuhetta aluksen kannella. Kuva VA.

 

 

 

 

Yhdistyksemme kunniajäseneksi

Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys kutsui vuonna 2009 yhdistykselle viisi kunniajäsentä. Kutsu ajoitettiin Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan 12.9.2009.

Amiraali Klenberg Jan

Rehtori Uino Juho

Rehtori Mäkinen Seppo

Komentaja Komulainen Arvo

Toimitusjohtaja Ketonen Keijo

 

Amiraali Jan Klenberg oli siis entinen Joutsenen purjehtija ja hän oli merkittävästi mukana yhdistyksen nimikkolaivan 100-vuotispäivän v. 2002 järjestelyissä ja juhlapäivänä tapahtuman ohjelman toteuttajana.

Yhdistyksen kunniajäseniksi kutsutuilla amiraali Jan Klenbergillä (etualalla) ja rehtori Juho Uinolla (oikealla) ei ollut mahdollisuutta osallistua 10-vuotisjuhlaan Turussa.  Puheenjohtaja Visa Auvinen ja varapuheenjohtaja Jukka K. Pajala kävivät luovuttamassa kunniajäsenille annetut Kunniakirjan, Yhdistyksen lahjataulun sekä juuri julkaistun SJ:n vieraskirjasta kertova teoksen Helsingissä 4.11.2009 . Kuva VA.

 

 

Jan Klenberg oli monella tavalla esimerkillinen meriupseeri.

Yhdistyksemme muistaa kunnioituksella ja kiitoksella edesmennyttä kunniajäsentämme.

Otamme osaa omaisten suruun.

 

Visa Auvinen, Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja

 

Tiedote 1/2020

Yhdistyksemme vuoden ensimmäinen tiedote vuodelle 2020 oli tarkoitus lähettää vuosikokouskutsuna. Kokous oli suunniteltu pidettäväksi Hangossa. Korona -viruksen vuoksi maassamme kiellettiin kokoontumiset ja niin myös yhdistyksemme joutui peruuttamaan matkan valmistelut ja siirtämään vuosikokouksen syksyyn. Sen seurauksena tämä alkuvuoden jäsentiedote sai uuden sisällön. Seuraava tiedote – vuosikokouskutsu, lähetetään syksyllä koronatilanteen ja valtiovallan sen sallittua.

Tässä tiedotteessa kootaan tavallisuudesta poiketen Yhdistyksen jäsenmaksu, henkilöjäseniltä entinen € 10,-. Siten kootaan kassaan varoja muun muasa näiden tiedotteiden painamiseen ja näiden kotisivujen ylläpitton.

Seuraavaan on koottu oleellisia osia tiedotteesta 1/2020.

Vuosikokouksen siirtäminen syksyyn

Vuosikokousmatka oli alkujaan tarkoitus toteuttaa huhtikuun lopussa Hankoon, mutta korona -viruksen aiheuttamien kokoontumista koskevien valtiovallan antamien rajoituksien vuoksi matka ja samalla vuosikokous on päätetty siirtää syksyyn.

 

Terveysviranomaisten mukaan mahdolliset virustartunnat hoituvat levolla. Ehkä juuri siksi Suomen Joutsenen miehet olivat hyväkuntoisia!

Kertomus matkasta Hulliin

Tämä osio on laajana näiden kotisivujemme kohdassa MATKAT.

Kerättyä historiatietoa

Ensimmäiset messinkijoutsenet Suomen Joutsenen keulan molemmille puolin suunnitteli taiteilija Mauno Porrasvaara. Ennen aluksen siirtoa tammikuussa 1960 Turkuun siitä irrotettiin molemmat messinkijoutsenet ja ne kiinnitettiin Upinniemessä Upseerikerhon ja Sotilaskodin seinille.

Upinniemen Upseerikerhon joutsen on nyt siirretty Merisotakoulun perinneaulaan. Toinen on yhä Sotilaskotirakennuksen ulkoseinällä.

Nyt Joutsenen keulassa olevat kaksi messinkijoutsenta on tehty Turussa Merimiesammattikoulun alkuvuosina.

Messinkijoutsen on nyt Merisotakoulun perinneaulassa arvokkaassa ympäristössä.

 

Messinkilatta Merisotakoulun perinneaulassa.

Uudenkaupungin venesatama Pakkahuoneen alueella on kokenut tervetulleen uudistuksen. Ranta-alueen kivetykseen on merkitty kaupungille merkittävien alusten nimiä. Paikkansa siellä on saanut myös nimikkoaluksemme.

Uudenkaupungin Pakkahuoneen uusittua laituria. Vuosi 1931 viittaa Joutsenen peruskorjauksen valmistumiseen.

Uudenkaupungin Pakkahuoneen uusittua laituria. Vuosi 1931 viittaa Joutsenen peruskorjauksen valmistumiseen.

Forum Marinumin näyttelyt 2020

Koronan takia on merikeskus jouduttu sulkemaan toistaiseksi. Ennen sulkemista

vaihtuvana näyttelynä Forum Marinumin Linnanpuomissa avattiin Lemmikit laineilla – eläimet merenkulkijoiden seurana. Näyttelyssä kerrotaan SJ:lla olleesta lentokalasta ja siitä, että laiva toi kaukomatkoiltaan runsaasti näytteitä suomalaisille harvinaisista eläimistä Suomen luonnon-tieteelliseen museoon. Eräs sellaisista oli Möhkäkala, iso lattana 148×180 cm:n, painoi 150 kg. Sen nahka on yhä tiettävästi tallella.

Tyypillisen möhkäkalan mitat ovat 180×240, paino 1000 kg.
Kuva Wikipedia.

 

Konnia toiselta matkalta. Vasemmalla pieni konna kädessään reservin aliluutnantti, merikapteeni Aarne Lindström, oikealla aliluutnantti Nils-Erik von Haartman (Kuva Maunu Auvinen).

 

Joutsenella talteen otetuista kilpikonnista ei näyttelyssä ole kuvia. Niitä pyydystettiin paljon ja suuri osa päätyi Suomeen kotieläimiksi.

Näyttelyssä on myös mielenkiintoinen filmi Kurre-oravasta, joka oli miinalaiva Ruotsinsalmen lemmikki. Aluksen sotienaikainen ”logo” oli komentosiltaan maalattu orava.

Perinneyhdistyksen vitriini

Perinneyhdistyksellemme on luvattu pysyvään käyttöön yhdessä Purjelaivasäätiön kanssa Suomen Joutsenella vielä olevasta Laivaston soittokunnan juhlanäyttelystä jäävä lasivitriini (SJ tiedote 3/2019, sivu 5). Lasivitriinin käyttösuunnitelman tekijäksi on lupautunut Pekka Paasio. Vitriiniin tulisi ainakin SJ:n pienoismalli ja taulu ”SJ sodassa” (vastaavan kirjan kansikuvamaalaus).

Forum Marinum käy vielä neuvotteluja Laivaston Soittokunnan näyttelyn siirtämisestä kiertoon muihin museoihin. Vitriini olisi yhdistysten käytössä syksystä 2020.

Tuleva koululaivamme Uudenkaupungin telakalla vuonna 1931. Keularaa´an alla on keula-kuva, kuvaosassa mustalla pohjalla valkea vinoviiva.

Jäsenten lukumäärä ja jäsenmaksutilanne – jäsenmaksu kootaan nyt.

Vuoden 2019 lopussa Yhdistyksemme jäsenluku oli 211. Lisäksi Yhdistyksellä on kolme kunniajäsentä ja viisi yhteisöjäsentä.

Jäsenmaksunsa olivat vuoden 2019 lopussa maksaneet runsaat puolet. Kun vuosikokous on jouduttu siirtämään syksyyn, Yhdistyksemme hallituksen päätöksellä jäsenmaksu kerätään nyt. Jäsenmaksun määrät ovat samat kuin aikaisempinakin vuosina eli henkilöjäsenet € 10,- ja yhteisöjäsenet € 50,-

Maksu pyydetään suorittamaan 1.6.2020 mennessä. Samalla kehotetaan jäseniä tarkistamaan, olisiko v. 2019 jäsenmaksu unohtunut!

Maksulomake on Yhdistyksen tiedotteen viimeisellä sivulla.

 

Tiedote 2/2019

Vuoden toinen tiedote oli yksisivuinen A4. Sen sisältönä oli vielä kerran kutsu syksyn matkalle Hulliin.

Seuraava tiedote julkaistaan ja lähetetään jäsenille alkukesästä.

 

Hinaaja Seaman vetämässä Joutsenta telakka-altaaseen Hullissa.

Hinaaja Seaman vetämässä Joutsenta telakka-altaaseen Hullissa.

Tiedote 1/2019

Tiedote on lähetty sähköisenä jäsenille keskiviikkona 20.3. 2019 ja paperimuodossa saman viikon lopulla niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitteita Yhdistyksellä ei ole käytettävissä.

Tiedotteessa kutsutaan jäsenet vuosikokoukseen, joka toimeenpannaan Forum Marinumin tiloissa 9.4.2019. Klo 16.00 on opastettu kiertokäynti Suomen Joutsenella ja sen jälkeen noin klo 17.00 kahvitus ja kokouksen aloittaminen.

Tiedotteessa kutsutaan jäseniä matkalle Englantiin. Siitä on näillä kotisivuilla tarkka selvitys kohdassa Ajankohtaista – Matkat.

Uutta Yhdistyksen haltuun saamaa ja edelleen Forum Marinumin arkistoihin luovutettua aineistoa on saatu useilta henkilöiltä. Laajin on viidennellä matkalla mukana olleen Lauri Ahosen aineisto. Se käsittää valokuvakansion ja erillisiä kuvia, päiväkirjan ja muistokirjan.

 

Lauri Ahosen päiväkirjojen alkusivut.

Lauri Ahosen päiväkirjojen alkusivut.

Lauri Ahosen päiväkirjojen alkusivut.

Tiedote 1/2018 15.3.2018

Tiedote on postitettu Yhdistyksen jäsenille maaliskuun lopussa 2018.

Tiedotteessa on kutsu vuosikokoukseen Raumalle 21.4.2018. (katso kohta Vuosikokoukset).

Sisältöön kuuluu kertomus Yhdistyksen pitkästä matkasta Roomaan ja Napoliin.

Vanhaa tapaa noudattaen on tiedotteeseen koottu tietoa haltuun saadusta Suomen Joutsenen aineistosta ja esineistä. Sellainen on muun muassa Suomen Joutsenen päällikön leimasin.

Suomen Joutsenen päällikön leimasin.

Suomen Joutsenen päällikön leimasin.

Veteraanit

Suomen Joutsenen veteraaneista viimeinenkin on siirtynyt rajan tuolle puolen. Veteraanien aikoinaan muodostaman yhdistyksen työn jatkajana perinneyhdistyksemme muistaa Joutsenen purjehtijoita lämmöllä ja pyrkii jatkamaan heidän aloittamaansa työtä tunnollisesti.

 

Suomen Joutsenen 1930 -luvun purjehtijat viimeisessä kokouksessaan Turussa 24.5.2000.

Suomen Joutsenen 1930 -luvun purjehtijat viimeisessä kokouksessaan Turussa 24.5.2000.

 

Seuraava tiedote lähetetään jäsenille vielä kevätkaudella.

Tiedotteessa kerrotaan vuosikokouksessa tehdyistä päätöksistä ja kerätään jäsenmaksu.

 

 

Tiedote 9.3.2017

Kevään 2017 ensimmäinen tiedote lähetetään lähetetään jäsenille 9.3.2017.

Tiedotteessa on kutsu vuosikokoukseen 4.4.2017 alkaen klo 17.30 Forum Marinum -merikeskuksessa.

Tiedotteessa on myös kutsu Napolin – Rooman matkalle 9.-14.10.2017.

Lisäksi tiedotteessa on Pietarin matkan muisteloita ja tietoa ja kuvia Joutsenen telakointimatkalta syksyllä 2016.

Kaikista edellisistä aioista on kotisivujen omissa osastoissaan tiedot.

 

SEURAAVA TIEDOTE lähetetään vuosikokouksen jälkeen vielä kevätkaudella 2017. Tiedotteessa kerrotaan vuosikokouksen tapahtumista ja siellä tehdyistä päätöksistä.

Tiedotteessa on samalla jäsenmaksun 2017  maksamisen ohjeeet.

 

Suomen Joutsen Ruissalon länsipuolella matkalle telakalle. Kuva Jani Schütt.

Suomen Joutsen Ruissalon länsipuolella matkalle telakalle. Kuva Jani Schütt.

Tiedote 18.5.2016

Vuosikokous 2016

Yhdistyksemme vuosikokous toteutettiin Uudessakaupungissa 23.4.2016. Kokousretkellä oli kaikkiaan 25 jäsentä.

Ennen kokousta vierailtiin Uudenkaupungin Työvene Oy:n telakalla. Linja-auto pysähtyi telakan mäelle, jolla aikoinaan saksalaisesta OLDENBURGista tehtiin suomalainen SUOMEN JOUTSEN.

Telakan esitteli matkalaisille sen johtaja Harri Putro. Telakalla nähtiin myös kaksi peruskorjauksessa olevaa merivoimien miinalauttaa.

Vuosikokous hyväksyi Yhdistyksen hallituksen kertomukset ja tilinpidon edellisestä vuodesta ja suunnitelman alkaneelle vuodelle. Yhdistyksen hallitukseen valittiin Johanna Pakolan jättäessä tehtävän uutena Pirjo Mavrommatis, joka jo oli aktiivisena yhdistyksen jäsenenä valmistele­massa Ateenan matkaamme.

Matka Pietariin 21.-23.10.2016

Yhdistys järjestää lokakuussa viisumivapaan risteilyn Pietariin m/s Princess Marialla Helsingistä. Matkasuunnitelma on esitelty edellisessä tiedotteessa. Matkalle on ilmoittautunut määräaikaan mennessä 22 matkalaista.

Suomen Joutsenen laivalehdet -kirja

Kirja julkaistiin vuosikokouksessa Uudessakaupungissa.

Kirja on ulkoasultaan samanlainen kuin aiemmat kolme kirjaa – sivuja siinä on 280, noin 100 sivua enemmän kuin Vientinäyttelyt -kirjassamme.

Julkaisutilaisuudessa kävi ilmi, että lehden ensimmäinen piirtäjä oli uusikaupunkilainen merikapteenin poika Reino Harsti.

Harsti syntyi Uudessakaupungissa v. 1900. Kuuden oppikouluvuoden jälkeen hän toimi Valtion lennättimen palveluksessa vuoteen 1918. Sen jälkeen hän lähti merille ansaitsemaan varoja taideopintojen kustantamiseksi. Vuonna 1921 hän aloitti opinnot Firenzessä ja jatkoi niitä Wienissä, Münchenissä ja Tukholmassa.

Taiteilijan ammatti ei kai kuitenkaan antanut riittävää elantoa ja hän oli vuosina 1925-27 Petsamossa jälleen Valtion lennättimen palveluksessa.

Vuonna 1931 hän sitten tuli Joutsenen ensimmäiselle valtameri­purjehdukselle ilmeisesti kansimiesten kouluttajaksi.

Harsti sai Pro Finlandia -palkinnon vuonna 1950 ja Valtion taiteilijaeläkkeen vuonna 1963. Hän kuoli vuonna 1979.

Kaikki 60 alkuperäistä laivalehteä olivat kirjoittajalla lainassa ja ne on nyt palautettu Forum Marinum -merikeskuksen arkistoon. Halukkailla on mahdollisuus tutustua niihin merikeskuksen tutkijahuoneissa.

 

Yhdistyksen kirjallinen tuotato

Yhdistyksen julkaisemia kirjoja on nyt kaikkiaan seitsemän, esitteitä yksi.

 

Yhdistyksen jäsenmäärä

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä 31.12.2015 jäsenluettelon tarkistuksen jälkeen oli 220. Kunniajäseniä on neljä ja yhteisöjäseniä viisi.

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa

suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi

 

Yhdistyksen johtohenkilöt v.2016

Hallitus

Toikka Juhani, puheenjohtaja

Pajala Jukka K, varapuheenjohtaja

Holopainen Jarmo

Jussila Matti

Kokkala Seppo

Mavrommatis Pirjo (uusi)

Peltomäki Marja

Saari Esa

Meronen Mikko

 

Hallituksen työskentelyyn osallistuvat   

Kärjäs-Lainio Mirja, sihteeri                        

Auvinen Visa, kunniapuheenjohtaja             

Kertola Matti, rahastonhoitaja                      

 

Toiminnantarkastajat

Honkasalo Ulpu, toiminnantarkastaja

Korpi Helena, toiminnan tarkastajan varahenkilö

 

Kunniajäsenet

Klenberg Jan, amiraali

Mäkinen Seppo, rehtori

Ketonen Keijo, toimitusjohtaja

 

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut kerättiin edellisen tiedotteen yhteydessä. Varsin moni on hoitanut jäsenvelvoitteensa – jokunen vielä on tainnut sen unohtaa. Henkilöjäsenmaksuksi vuosikokous päätti jälleen € 10,-. Maksu on pysynyt samansuuruisena yhdistyksen perustamisesta alkaen v. 1999.

 

Forum Marinum -merikeskuksen päänäyttely on nyt avattu

Yhteistoimintamuseomme Forum Marinum -merikeskuksen Kruununmakasiinin päänäyttely on uusittu kokonaan. Se avattiin yleisölle 13.5.2016.

Merelle Suomen Joutsenella

Nimikkoaluksemme telakoidaan tämän vuoden syyskuussa todennäköisesti korjaustelakalla Naantalissa, tarkka ajankohta on vielä avoin. Yhdistyksemme jäsenillä on mahdollisuus päästä mukaan siirtomatkalle Aurajoesta korjaustelakalle. Pyrimme varaamaan 10-20 paikkaa tälle ainutlaatuiselle matkalle, vaikka se tapahtuukin hinaajien avustamana ilman purjeita.

Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan elokuun alkupuolella, jolloin telakoinnin ajankohta lienee varmistunut. Ilmoittautumisten takaraja on 15.8.2016.

Tiedote 10.3.2016

Yhdistyksemme vuosikokous pidetään Uudessakaupungissa lauantaina 23.4.2016.

Linja-auto kokoukseen lähtee Turusta Ortodoksisen kirkon edestä 23.4.2016 klo 09.00. Paluu Turkuun on noin klo 17.00.

Matkaan sisältyy linja-automatkan lisäksi tutustuminen Uudenkaupungin Museoon ja ruokailu Uudenkaupungin Aqvarius -ravintolassa.

Kokouskustannusten mm. linja-auto ja ruokailun kattamiseksi osallistujilta kerätään 15,- /henki linja-autossa. Sen voi maksaa myös jäsenmaksun yhteydessä yhdistyksen tilille (katso kohta Jäsenmaksut).

Vuosikokouksen yhteydessä julkaistaan yhdistyksen uusin kirja SUOMEN JOUTSENEN LAIVALEHDET.

Tervetuloa Yhdistyksemme vuosikokoukseen

Yhdistyksen hallitus

Ilmoittautumiset:

Juhani Toikka (Juhani Toikka <juhani.toikka(a)pp1.inet.fi; 050-3316404).

 

 Matka Pietariin  21.-23.10.2016

Matkaohjelma on seuraava:

– pe 21.10. klo 13.30 Lähtö bussilla Turusta (Forum Marinum)

18.00 M/s Princess Maria lähtee Helsingistä Pietariin

– la 22.10. klo  09.30 M/s Princess Maria saapuu Pietariin

19.00 M/s Princess Maria lähtee Helsinkiin

– su 23.10. klo  08.00 M/s Princess Maria saapuu Helsinkiin

– paluu bussilla Turkuun

Matkan hinta on hytin tasosta riippuen € 334,00 tai 334,00 /henkilö.

 

Hintaan sisältyy mm

– kuljetus bussilla Turku – Helsinki – Turku

– risteily kahden hengen hytissä, ikkunalla tai ilman

– laivalla 2 meriaamiaista ja 2 illallista

– tilausbussi Pietarissa, vierailu Merimuseossa ml. opas, sisäänpääsymaksu

– lounas Pietarissa.

Ennakkomaksu € 50,00 tulee maksaa viimeistään 29.6.2016, loppumaksu 31.8.2016 Yhdistyksen tilille FI56 4309 1820 1340 94.

Tarkempaa tietoa matkasta annetaan Yhdistyksen vuosikokouksessa ja sen jälkeen lähetettävässä Yhdistyksen tiedotteessa. Tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Juhani Toikka.

Ateenan matka 3.-10.10.2015 ja sen jälkikaikuja

Matka sujui suunnitelmien ja valmistelujen mukaisesti. Sää suosi matkailijoita – päivittäinen keskilämpö oli 25° C – vain yhtenä iltana satoi vähän. Voidaan siis todeta, että matka oli onnistunut.

Kiitokset matkasta ja matkan järjestelyistä kuuluvat paitsi SJ-Yhdistyksen hallitukselle ja Pirjo Mavrommatikselle, myös matkatoimistollemme Uudenkaupungin Matka Gallerialle, oppaallemme Pirjo Fragkopoulokselle ja tietysti keskiviikon isännillemme Portcaptain´s Clubille.

– Ja tietysti kaikille matkalaisille, jotka lopulta tekivät matkasta todella viihtyisän.

Isäntämme ”Kapteenien päivänä” olivat todella vieraanvaraisia. Heidän ansiostaan paikallisissa lehdissä julkaistiin matkan jälkeen lukuisia artikkeleita vierailustamme.

Matkasta on runsas raportti runsaine kuvineen ja teksteineen kotisivuillamme suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi kohdassa AJANKOHTAISTA – MATKAT. Siellä ovat myös yhdistyksen Kreikasta saamien lehtiartikkeleiden kopiot.

Suomen Joutsenen laivalehdet -kirja

Kirja julkaistaan vuosikokouksessa Uudessakaupungissa.

Kirja tulee olemaan ulkoasultaan samanlainen kuin aiemmat kolme kirjaa – sivuja siinä tulee olemaan noin 270, noin 100 sivua enemmän kuin Vientinäyttelyt -kirjassamme.

Kirjan sisältö vastaa laivalehtien sisältöä. Niinpä siinä on runsaasti kulloisenkin lehden julkaisuajankohtaan liittyviä kirjoituksia, uutisia maailmalta, tietoja Joutsenesta ja elämästä koululaivalla, matkakohteiden kuvauksia, merimiesjuttuja, aluksen ohittamien paikkojen historiaa, pilapiirroksia ja muita piirroksia. Lehtien toimituskunnat on esitelty erikseen.

Kirjan hinnaksi muodostuu jäsenille € 25,00.

Tämän kirjan julkaisun jälkeen Yhdistyksemme on tehnyt ja julkaissut Suomen Joutsenesta kaikkiaan seitsemän kirjaa ja tiedotevihkosen.

Esitelmiä Suomen Joutsenesta

Visa Auvinen on kertonut Suomen Joutsenesta seuraavasti:

01.2.2016 Turun Postimerkkikerho ry                            60 kuulijaa

Suomen Joutsen – Suomen lipun näyttäjä

Tilatut esitelmät:

24.3.2016 Merimaskun seurakunta, Kaffeepaussi

Suomen Joutsenen papit laivalehtien päätoimittajina

19.5.2016 Uudenkaupungin Merihistoriallinen yhdistys

Suomen Joutsenen laivalehdet

29.3.2016 Meriosasto

Suomen Joutsenen vientinäyttelyt ja laivalehdet

huhtikuu 2017 Turun suomalainen työväenopisto

Suomen Joutsen koululaivana

Haltuun saatua aineistoa

Forum Marinum on saanut haltuunsa Jouko Pirhosen kuva-albumeita. Niissä on kuvia mm. Suomen Joutsenen matkoilta.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksu kerätään tämän tiedotteen yhteydessä.

Yhdistyksen kustantama vuosikokouksessa julkaistava teos on aiempia teoksia merkittävästi laajempi ja siksi myös painokustannukset ovat aiempaa suurempia. Taittajan vaihdoksesta johtuen kirjan taiton kustannukset ovat nousseet yleiselle tasolle.

Jäsenmaksua ei ole tarkoitus korottaa, joten se on yhä henkilöjäsenillä € 10,- ja yhteisöjäsenillä € 50,-.

Uudenkaupungin merelliset illat

17.3.2016 Pirita Frigren: Merimiesten vaimot Länsi-Suomen

rannikkokaupungeissa

21.4.2016 Pentti-Oskari Kangas: Ukko-Pekka

19.5.2016 Visa Auvinen: Suomen Joutsenen laivalehdet

Merelliset illat alkavat aina klo 18.00 Kulttuurikeskus Crusellissa.

 Tavataan vuosikokouksessa!

Tiedote 15.4.2015

Vuosikokous

Vuosikokouksen pitopaikkana 14.4.2015 oli Yhdistyksemme nimikkolaiva Suomen Joutsen. Jäsenet olivat liikkeellä aktiivisesti, kaikkiaan 55.

Tilit, toimintakertomus ja suunnitelmat jo alkaneelle toimintakaudelle hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisina. Niinpä esimerkiksi jäsenmaksut pysyvät entisen suuruisina.

Hallituksessa tapahtui muutoksia siten, että uudeksi puheenjohtajaksi valittiin entinen hallituksen jäsen Juhani Toikka.

Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jarmo Holopainen. Hän on yhä merivoimien palveluksessa ja on aiemmin toiminut mm. merivoimien koululaivojen päällikkönä.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Ulpu Honkasalo ja varalle Helena Korpi.

Entinen puheenjohtaja nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi.

Vuosikokouksen jälkeen Eero Auvinen kertoi tammikuussa 2015 julkaistuun tohtorin väitöksensä aiheeseen perustuen Krimin sodasta ja suomalaisista.

 

Matka Kreikan Ateenaan.

Yhdistyksen retkikohteiden valinnassa eräänä vaikuttavana tekijänä on ollut, että retket suunnataan sellaisiin kohteisiin, jossa Suomen Joutsen on käynyt. Vuonna 1934 vierailukohteena oli Kreikan Ateena ja siellä Pireuksen satama. Sama satama on valittu vuoden 2015 vierailukohteeksi.

Päivitetyt tiedot matkasta ja sen ohjelmasta ovat: 

Lauantai 3.10.2015 noin klo 04.35 alkaen (lähtöselvitys)

Helsinki-Vantaalla Suora lento kohti Ateenaa lähtee klo 06.35

Kiertoajelu Ateenassa ja majoittuminen Royal Olympic ****- hotellissa

Illalla on yhteinen illallinen.

Sunnuntai 4.10.15 – perjantai 9.10.15

Matkaan kuuluu kolme retkeä: 1) Tutustuminen Ateenan Akropoliin ja sen museoon sekä Pireuksen.

Mikrolimano –satamaan, 2) Saaristokierros lähisaarilla ja 3) Korintin kanava, Korintti, Mykene ja Epidaurus teattereineen.

Lisäksi yksi päivä vietetään yhdessä Ateenan Merikapteeniyhdistyksen kanssa. Päivään sisältyy tutustumiset mm. paikalliseen merimuseoon ja eräisiin museolaivoihin. Ilta vietetään suunnitelman mukaan merikapteeneiden kanssa omakustannushintaan.

Lauantai 10.10. 2015 Lähtö hotellista klo 08.30 ja ajo lentokentälle, josta lento kohti Helsinkiä lähtee klo 10.55. Arvioitu laskeutumisaika on klo 14.25.

Kaikilla retkillä mukana on suomenkielinen opas.

Täysin vapaita päiviä omaan käyttöön on kaksi.

Matkan hinta on € 1.200,- /henkilö. Hintaan sisältyy mm. neljä ruokailua.

Ilmoittautumiset ja samalla ennakkomaksu € 180,- pyydetään viimeistään 29.4.2015. Yhdistyksen tili on FI56 4309 1820 1340 94.

Loppumaksu € 1020,-  erääntyy 18.8.2015.

Tarkempaa tietoa matkasta on Yhdistyksen kotisivuilla suomenjoutsenenperinneyhdistys.fi. Matkaa koskeviin tiedusteluihin vastaa ja ilmoittautumisia vastaanottaa Visa Auvinen. (visa.auvinen(at)luukku.com, 0400-953511)

Laivalehti -kirja

Kirjan julkaisu on siirretty vuosikokoukseen 2016. Työ edistyy ja vanhoista lehdistä löytyy tietoja, joita aiemmin ei ole ollut käytettävissä. Niinpä esimerkiksi laivan runoilijan kertomus valaisee hyvin vientinäyttelyn esineiden kohtaloa Azoreiden Ponta Delgadassa:

Esitelmiä Suomen Joutsenesta

Puheenjohtaja on tänä vuonna pitänyt seuraavat Suomen Joutsenesta kertovat esitelmät:

04.02.2015    Turun Pyrkivän Seniorit                                                                  15 kuulijaa

SJ museolaivana

13.02.2015    Kaarinan Lionsit                                                                                  20 kuulijaa

SJ:n esittely ja Vientinäyttelyt

12.03.2015    Naisten Pankki                                                                                  100 kuulijaa

SJ:n Vientinäyttelyt,

13.03.2015    LATEn toimihenkilöeläkeläiset                                                     10 kuulijaa

SJ tekniikan kannalta tarkasteltuna

26.03.2015    Naantalin Purjehdusseura ry                                                            15 kuulijaa

SJ:n vientinäyttelyt

08.04.2015    Rymättylän Äijäkerho                                                                         25 kuulijaa

SJ Suomi-kuvan luojana

 

Haltuun saatua aineistoa.

Vuonna 2014 sai Yhdistys sähköiset kopiot reserviupseerioppilas Kaarlo Salon, myöh. Kajatsalo, valokuvista Joutsenen 1. matkalta. Samalla Yhdistys sai kopioitavakseen Salon päiväkirjan samalta matkalta. Luovuttaja oli Kaarlo Kajatsalon perikunta, kiitokset luovuttajalle.

Kaarlo Salo oli Mannerheim-ristin ritari n:o 189 ja myöhemmin mm. opetusministeri.

Vuodenvaihteessa 2014/15 Yhdistys sai haltuunsa kopioitavaksi Suomen Joutseneen liittyvän runokirjan. Kirjan tekijä on Joutsenen toisen matkan pappi Arvi Henrik Kujala, joka kirjassa käyttää nimimerkkiä Arvi Henry Saarisuu.

Kirja perustuu Joutsenen toisen matkan tunnelmiin. Sen rahoittaja oli amerikkalainen Thomas Ranta.

Suomen Joutsen Beirutissa 80 vuotta sitten

Suomen Beirutissa, Libanonissa sijaitseva väliaikainen yhteystoimisto muutettiin suurlähetystöksi 1.3.2015 lukien.  Tapahtumaan liittyen paikallisessa lehdistössä oli kirjoituksia tapahtumasta ja muun muassa Suomen Joutsenen vierailusta 80 vuotta sitten Beirutissa 5.-9.1.1935. Yhdistyksemme toimitti kirjoituksen laatijoille asiaan liittyvää aineistoa.

Eräs kirjoituksista on YLEn verkkosivuilla osoitteessa: http://yle.fi/uutiset/7751877.

Vene -15 messut Helsingissä

Yhdistys oli mukana venemessuilla Helsingissä. Eräiden muiden merellisten yhdistysten kanssa Yhdistys tarjosi kirjallista tuotantoaan. Menestystä ei ollut, mutta näkyvyyttä sitäkin enemmän.

 Jäsenmaksut

Aiemmin Yhdistyksen jäsenmaksut kerättiin syksyisin. Se aiheutti epäselvyyttä siitä, oliko kyseessä kuluvan vaiko jo seuraavan vuoden maksu.

Nyt oheisella lomakkeella yhdistys kerää kuluvan vuoden 2015 jäsenmaksut. Maksut ovat samat kuin aiemminkin: henkilömaksu on 10 € ja yhteisömaksu 50 €.

Jäsenmaksu pyydetään maksamaan viimeistään 15.5.2015.

Yhdistyksemme tilinumero on  FI56 4309 1820 1340 94.

Uudenkaupungin merelliset illat

Torstai 21.5.  Kirsi Keravuori ja Salla Laiho:

Merellinen, kirjallinen Kustavi

 Merelliset illat alkavat aina torstaisin kello 18.00.

Paikkana on Kulttuurikeskus CRUSELLI, Kullervontie 11, Uusikaupunki.

 

Yhdistyksen hallitus vuonna 2015

Hallituksen puheenjohtaja                     Juhani Toikka (uusi tehtävä)

– varapuheenjohtaja                                                          Jukka K. Pajala

– hallituksen jäsen                                                             Esa Saari

– hallituksen jäsen                                                             Matti Jussila

– hallituksen jäsen                                                             Mikko Meronen

– hallituksen jäsen                                                             Seppo Kokkala

– hallituksen jäsen                                                             Marja Peltomäki

– hallituksen jäsen                                                             Jarmo Holopainen (uusi)

– hallituksen jäsen                                                             Johanna Pakola.

Kokouksessaan 14.4.2015 hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Jukka K. Pajalan ja kutsui Yhdistyksen sihteeriksi Mirja Kärkäs-Lainion.

Yhdistyksen rahastonhoitajana jatkaa Matti Ketola. Hallituksen kokouksiin hallitus kutsui osallistumaan myös emeritus pj Visa Auvisen. Hänen vastuullaan ovat edelleen yhdistyksen historia ja tiedotteet.

Emeritus pj kiittää

Olen toiminut Yhdistyksemme puheenjohtajana sen perustamisesta v. 1999 alkaen – vuosia on kertynyt 16. Oli varmasti aika vaihtaa puheenjohtaja nuoremmaksi, uudempaa aikaa edustavaksi.

Olen kokenut tehtäväni mielenkiintoiseksi ja antoisaksi. Hallituksen jäsenet ovat tukeneet minua tehtävien hoidossa aina apua tarvitessani.

Tehtävässäni olen nauttinut erityisesti siitä, että olen saanut uusia ystäviä elämän kaikilta aloilta.

Kiitän kaikkia Yhdistyksemme jäseniä ja hallitusta menneistä vuosista!

En jätä Yhdistystämme, vaan jatkan mm. historiallisen aineiston kokoamista, tutkimista ja julkaisemista sekä tiedotteiden tekemistä.

Toivotan uudelle puheenjohtajalle menestyksellisiä vuosia!

Visa Auvinen